Туристическа база „Клисура“ вече се продава на цената на апартамент в Пловдив. Соцхотелът попадна в ръцете на частен съдебен изпълнител, заради дългове на фирмата собственик „Планет Сървис“. Това е пореден търг за имота, след като в края на април не се появи нито един желаещ да го придобие.

Наддаванията за имота ще стартират на 16 юни и ще продължат до 16 юли тази година, а евентуалният нов собственик ще бъде обявен на 17 април. Началната цена от която ще започне търга е 248 400 лв. или 127 000 евро.

Почивната станция е изградена върху терен с обща площ от 2 200 кв. м., а построените в него сгради, са с обща застроена площ от 852 кв.м. Базата разполага с кухня, административна сграда, две дървени бунгала, вила, гараж и тоалетна. Сградите са водоснабдени и електрифицирани.

Търсят желаещи да купят занемарен соцхотел в Клисура, цената падна до 140 000 евроСъстоянието на имота не е никак запазено, а новият собственик ще трябва да инвестира доста

Имотът се намира в югозападната част на старопланинския град Клисура, е обявен за публична продан в опит да се покрият натрупаните задължения на собственикът му. Хотелът е на софийското дружество „Планет Сървис“ ЕООД, управлявано от Христина Мичева. Историята на имота показва, че през 2017г. той е бил ипотекиран. Мичева, която е едноличен собственик на капитала, има дялове в още няколко фирми, включително „Пи Ес Хотели“ ООД, където упражнява хотелиерска и ресторантьорска дейност съвместно със Снежана Мичева.

Справка в списъка на НАП на фирми с неуредени публични задължение показва, че „Планет Сървис“ дължи на държавата над 11 000лв. (към 21 март 2023г.), а „Пи Ес Хотели“ е задлъжняла с 58 000лв. (към същия период). Двете фирми са задлъжнели и на Първа инвестиционна банка. През май 2023г. заради неизплатените дългове банката е завела частно гражданско дело и при закрито заседание през юни е взето решение „Планет Сървис“ и „Пи Ес Хотели“ да изплатят солидарно на заявителя над 266 550 лв., представляващи главници и лихви за периода от 1 година. В края на август е наложена възбрана върху почивната база „Клисура“, а по-късно тя попадна в ръцете на ЧСИ от Пловдив. 

Видно от снимките, състоянието на имуществото не е никак запазено, а евентуалният нов собственик ще трябва да инвестира доста, ако иска базата да му носи приходи от бъдеща туристическа дейност. 

Занемарена почивна база в Клисура в хватката на ЧСИ, дългове повлякоха собственика ѝ

Никой не пожела да купи занемарената почивна база в Клисура, а собственикът все още тъне в задължения