Цените на недвижимито имоти в страните приели еврото за своя валута са нараснали с 3%, а за членките на ЕС е отчетено 4% увеличение. Данните са измерени чрез Ценовия индекс на имотите и съпоставят първото тримесечие на 2016 със същото тримесечие от предходната година. Статистиката е отчетена от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. цените на жилищата са се повишили с 0.4% за Еврозоната и с 0.7% в ЕС през първото тримесечие на 2016.

Сред страните членки, за които има налични данни, най-високите годишни увеличения в цените на жилищата през първото тримесечие на 2016 са регистрирани в Унгария (+15,2%), Австрия (+13,4%) и Швеция (+12.5%), докато спад в нетната стойност се наблюдава в Италия и Кипър (-1,2%). В сравнение с предходното тримесечие, най-голямото увеличение в отчетено в Унгария (+5,2%), следвана от Австрия (+4,2%) и Румъния (+3,3%). Поевтиняване на имотите има само в Кипър (-3.4%) и Малта (-2.8%).

Ето промените във всички страни от ЕС и Еврозоната: