Стартира социалната кампания „МОЖЕЩИТЕ / Разкрий силата си“, насочена към превенция на тютюнопушенето сред учениците. Тя ще се фокусира върху възрастовата група 12-16 години, тъй като именно този период се определя като ключов за съзряването на младите хора и формирането на изборите и навиците им, посочват организаторите.

Целта на кампанията е да повиши информираността за вредите от тютюнопушенето сред младите хора, като засили ангажираността на родителите, учителите и учениците по темата за сформирането на навика, който след време може да доведе до възникването на хронични заболявания, повлияващи качеството на живот.

Инициативата цели и да създаде среда на подкрепящи възрастни, които в своето общуване с децата им помагат да се замислят за модела на своето поведение.

Кампанията ще продължи три години в опит да постигне устойчивост и значими резултати по промяна на статистиката на СЗО, в която българските ученици са на челни места по ранни опити за употреба на тютюн в Европа.

Програмата „МОЖЕЩИТЕ / Разкрий силата си" е част от глобална инициатива, насочена към превенция и ограничаване на хроничните заболявания сред младите хора по света. Платформата се ражда преди 10 години и вече обхваща над 30 държави, сред които е и България. Достига над 3 млн. младежи, включва 5000 доброволци, а над 20 000 са обучените здравни работници.