Порочна практика за бавене на онкологично болни пациенти с цел точене на средства от здравната каса разкри професор от пловдивска болница. Проф. д-р Димитър Шишков сигнализира, че забелязва ръст на злоупотребите в здравеопазването, които рискуват живота и здравето на хората.

Системата за здравеопазване в България с нейните клинични пътеки, делегиран бюджет и хиперразкриване на болници води до неправилно усвояване на пари, казва специалистът. Интересът към финансовите облаги, от своя страна, осакатява пациентите – буквално и преносно.

При нас идват пациенти, които повече от две години, са били лекувани в различни медицински звена, като през това време – дълго са били усвоявани клинични пътеки от Здравната каса. В течение на времето този пациент, лекуван неправилно, вече трудно може да бъде опериран или лекуван радикално“, казва началникът на отделението по урология към УМБАЛ „Пловдив“.

Той разкри, че само за предходната седмица е регистрирал трима пациенти, които са претърпели „осакатяващи операции“: „Поради рак на пикочния мехур, целият мехур е бил премахнат, двата пикочопровода са извадени, а човекът трябва да уринира през корема. Той вече е осакатен – пред себе си и пред обществото. Вместо той да е изпратен бързо към специализирани заведения, където се правят манипулации по смяна на мехур, той се премахва. Някои лекари знаят, че не могат да извършат една операция, но не пренасочват към колегите. За това отговорност имат делегирания бюджет и клиничните пътеки, от които вече повечето болниците по света са се отървали.. но от тях се контролира потокът на пари“, коментира проф. Шишков.

Той очерта тревожната тенденция към изключителен ръст на онкозаболяванията през последните години. „Не по вече от 10-15% са неонкологично болни в Урологичната клиника в УМБАЛ „Пловдив“.

Неморално е заради някакви пикливи средства да бавиш онкоболни пациенти, защото при тях времето е ценно“, заяви специалистът и допълни, че моралът и изискванията към медицината са се променили: Промяната идва от една основна причина – не е остойностен лекарският труд. Това принуждава моткането на тези пациенти по няколко години, което ги превръща в иноперабилни и не можем да извършим тези операции, за които сме учили, знаем и можем“, сподели проф. Шишков.

По думите му „скоро няма да има специалисти“, тъй като здравната система в България измества фокуса от медицината и принуждава млади кадри да работят в чужбина – не толкова заради заплащането, а заради по-добрите условия.

Стъпка към решаването на този проблем според специалистът е разцепването на Здравната каса и възможността за конкуренция. Той подчерта, че делегирането на целеви пари на някои частни болници ощетява държавните болници и ги обрича на крах.

Така не се прави здравеопазване. Интересно е, че нито една частна болница не желае да има други здравни каси. Ако има няколко каси, можеш да сключиш договор с коя пожелаеш, съответно и тя, щом види резултат. Но дадеш ли на някого едни пари – те ще си усвоят, както и правят“, сподели той и каза, че заради договори с касата, често се правят фиктивни назначения на медицински персонал.

Шишков подчерта липсата на Национален регистър на онкоболните, което пречи на работата на лекарите: „Ако имахме такъв регистър, няма как да се направи справка за състоянието и лечението на пациента. Съответно не можеш и да обвиниш злоупотребил лекар, на когото да се търси отговорност защо един пациент не е бил лекуван радикално“.