Изпитите за прием в Медицински университет – Пловдив започнаха тази сутрин. Първият беше този по „Биология и химия”. С него се кандидатства за специалностите  „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация”. Изпитът по „Етика” ще се проведе на 5 юли. С него ще бъдат приемани желаещите да следват в специалностите „Медицинска сестра”,  ”Акушерка” и „Лекарски асистент”. Изпитът по „Склуптиране” за „Зъботехник” е насрочен за 6 юли, а изпитът за „Социална медицина и организация на здравеопазването” ще се проведе на 7 юли, сряда.

“Тази година приемът е подобен на предишни години. Регистрирани са 1279 човека, които ще кандидатстват в различни специалности.  За „Медицина” тази година имаме 146 места, за „Дентална медицина” 73 места, а за “Фармация” 88.”, съобщи зам.-ректорът по „Учебна дейност” на МУ – Пловдив проф. д-р Ани Белчева.

Още вижте във видеото на TrafficNews.bg:

Изпитът днес се проведе в присъствена форма. Осигурени са условия, при които да има заетост 50% на залите, в които се провеждат изпитите, носят се предпазни маски, осигурена е и дезинфекция.

„На кандидат-студентите пожелавам успех! Те трябва да бъдат спокойни и да знаят, че Университетът полага всички възможни усилия, за да протече изпитната кампания спокойно и сигурно”, каза още зам.-ректорът по „Учебна дейност” проф. д-р Ани Белчева.