Държавата ще плаща специализации на млади медици срещу ангажимент те да работят в България за срок от три години. Ако не го изпълнят, те ще трябва да върнат парите, които държавата е инвестирала в обучението им. Това предвиждат промените в Наредба 1, които вече са обнародвани в Държавен вестник.

Първоначалните идеи на МЗ бяха специализантите, за които се плаща издръжка да работят в болницата, в която са специализирали за срок между 3-5 години. Финалните изменения обаче предвиждат медиците да избират лечебното заведение. Изборът обаче ще е ограничен в списък определен от МЗ. По този начин се отваря възможност да се попълнят липсващите кадри в общински и областни болници, в региони, в които има остър дефицит на медицински специалисти.

Ако специализантът не изпълни това условие, той ще връща парите за издръжка.

Комитетът за безопасност на Европейската агенция по лекарствата - PRAC препоръчва нови мерки за избягване на грешки в дозирането, каквито са допуснати, когато някои пациенти неправилно са приемали метотрексат - съдържащи лекарства всеки ден, вместо веднъж седмично.

Новите мерки включват ограничение относно това кой може да предписва тези лекарства, по-открояващо се и забележимо отразяване на предупрежденията върху опаковката и предоставяне на обучителни материали за пациенти и медицински специалисти.

Професията на здравните медиатори се легализира. Това става факт, след като в Държавен вестник бяха обнародвани промените в Закона за здравето, касаещи прилагането на професията. Освен това влизат в сила и по-високи глоби за пушене на закрито.

Следващата стъпка към легализиране на здравните медиатори е разписването на изискаванията за дейността им, което става с наредба на министъра на здравеопазването. Дейността на здравните медиаторите може да се подпомага и от юридически лица с нестопанска цел, но с доказан опит в съответната област при условия, по ред и критерии, определени с наредбата.

С публикуваните промени се регламентират и санкциите, които ще се налагат при употребата на тютюневи и свързани с тях изделия на закрито. Управителите на заведения ще плащат глоби в размер от 300 до 500 ако нарушат позволят да се пуши на закрито. Освен това ще има и имуществена санкция от 1000 до 1500 лв., когато нарушението е извършено от едноличен търговец, или с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., когато нарушението е извършено от юридическо лице. При повторно нарушение ще се налага глоба от 500 до 1 000 лв., съответно имуществена санкция от 1 500 до 3 000 лв. – за едноличен търговец, и от 5 000 до 10 000 лв. – за юридическо лице. Глоби ще отнесат и престъпилите закона.

Припомняме също така, че преди дни здравният министър Кирил Ананиев предложи изцяло нов здравноосигурителен модел. Предложението е частни фондове с поне 500 000 пациенти конкурират Здравната каса. Според Ананиев с този вариант на здравеопазване гражданите ще имат право на избор кой фонд да управлява парите им и в коя болница да се лекуват. Конкуренцията пък ще подобри контрола в системата.

Срещу предложението се обявиха НЗОК, различни институции, съсловни и пациентските организации.

Реформата на Ананиев: Частни фондове с поне 500 000 пациенти конкурират Здравната касаИзбираме болница, плащаме допълнително задължително и доброволно осигуряване