На страниците от „Пловдивски алманах“, посветени на 1882 г., Димитър Райчев е записал: "За първи път са построени речни летни бани на брега на река Марица, състоящи се от 12 кабини, 4 душа и един голям басейн с пречистена вода." На други страници в алманаха има снимка с текст: "1 юни 1930 г. - откриват се летните спортни бани край река Марица в Пловдив."

Вода, слънце и естествена среда - пловдивчани определено са знаели как да се възползват от природните ресурси. Сега строим аквапаркове сред полята на Тракия, вместо да се поучим от действията на ентусиасти в миналото.

Или разписваме многословни "оригинални" проектни концепции за многофункционално използване и интегриране на река Марица в градската структура на Пловдив. 

Май не ни трябва новаторство, а просто да се обърнем и да видим как пловдивчани са го правили преди 150 години.

TrafficNews.bg