Може да ви звучи невероятно, но доживяхме момента, в който медицината да изработва човешки органи. И то съвсем сериозно. Учени в Катедрата по медицинска биология на Медицински университет - Пловдив започват работа с единствения у нас 3D-биопринтер.

С помощта на биомастила, живи клетки и биоматериали специалистите ще могат да изработват тъкани и дори човешки органи. На този етап проучванията ще бъдат насочени към лечението на пациенти с онкологични проблеми и регенеративната медицина. На практика 3D-биопринтерът представлява робот, изпълняващ предварително зададени параметри. Работи на принципа на принтерите от ежедневната практика с тази разлика, че тук се използват специални биомастила, съдържащи живи клетки и биоматериал.

Какво споделиха учените за работата с новата за МУ-Пловдив придобивка, вижте във видеоматериала на ТРАФИК ТВ:

"На първо време интересът ни е в онкологията с идеята да се принтират тумори на индивидуални пациенти. Те да се характеризират генетично, морфологично и най-вече в перспектива да се проследи отговора на тези тумори към определени медикаменти и така може да се индивидуализира лечението", разказа пред TrafficNews.bg проф. д-р Виктория Сарафян, ръководител на катедра "Медицинска биология" към МУ-Пловдив.

Технологията дава възможност да се провери индивидуално туморът на всеки пациент и по какъв начин той реагира на медикаментите. Според учените това е една голяма крачка към развитието на персонализираната медицина. Най-добри резултати от работата му се очакват в регенеративната медицина и в експерименталните проучвания. А в зависимост от материалите и мастилата, които се използват могат да се създадат модели на различни човешки органи.

В научната литература вече има информация за медицински резултати, които до този момент не са били постигани. "Принтирани цели органи, сърца, които работят и които са трансплантирани на хора, със сърдечни заболявания, кожа при масивни изгаряния", допълни проф. д-р Виктория Сарафян.

"Проектът, с който започваме е свързан с колоректален карцином, т.е. ние в нашите биомастила ще имаме клетки, които са изолирани от тумори от пациенти". Това разказа Йордан Сбирков, който е асистент в катедра "Медицинска биология" към МУ-Пловдив. Той е преминал през обучение за работа с биопринтера във Франция и е един от най-опитните специалисти за работа с новата техника. И допълни, че идеята на 3D-биопринтирането е в лабораторни условия максимално близко да се наподобят клетките и тъканите, които имаме в организма.

Първоначално принтерът ще се използва за обучението на студенти в свободно избираемия курс по молекулна персонализирана и регенеративна медицина.