В края на миналата година народните ни избраници приеха по-големи данъци за старите коли (2,5 млн. в движение – бел.ред) и уж по-малки за новите, които имат категории от Евро 1 до 6.

Уж, защото се оказа, че старите трошки ще продължават да се движат необезпокоявано, макар и с по-високи налози, а собствениците на нови возила, ще трябва да се мъкнат до вносителя на автомобила им, за да си изкарат нов талон, в който е записана еврокатегорията – инак няма да ползват облекчения налог за возилото си.

Причината е, че коли, които са без еврокатегория или тя е по-ниска от Евро 2 , ще плащате с 10% повече. Така дори автомобилът ви да има категория Евро 4, но тя не е вписан в талона, ще плащате с 10 % по-висок налог. Съответно, ако притежавате въпросната категория ще ползвате 10 % намаление.

Сметките

Ако данъкът за автомобила ви е 200 лева и не изкарате нов талон, то ще трябва да плащате с 20 лева повече, но ако изкарате нов талон – дължите с 20 лева по-малко.

Колко пари и време ще ви струва това?

TrafficNews.bg се свърза с част от представителствата на по-популярните автомобилни марки в Пловдив. Най-евтино е в "Шкода". Ако сте си закупили колата си от тях ще ви струва 12 лева, иначе подобен талон струва 20 лева. Толкова ще ви излезе и в "Тойота". Във "Фолксваген" и "Ауди" цената е 30 лева, а в "Опел" 36 лева. От представителствата обясниха, че документите ще са готови в рамките на 1-2 дни, а от собствениците на коли се иска големия талон.

В "Мерцедес" и "БМВ" цените са най-високи, съответно 130 и 80 лева, а за тях се иска предварително запитване.

Задава се кошмар за пловдивските шофьори! Колко пари и време ще похарчим за новите талони?Заради изискването на Общината за еврокатегория шофьорите ще се бръкнат между 30 и 150 лева

След като сте изкарали сертификата трябва да отидете в КАТ. Лично или чрез пълномощник носите в Пътна полиция този документ, заедно със свидетелството за регистрация на МПС - част "Първа и част "Втора" /"големия" и "малкия" талон/ . След като преминете с превозното средство през пункта на "Пътна полиция" за идентификация, предоставяте съответните документи на служителите от МВР за издаване на нови документи с вписана съответна екологична норма. След това се изкарва новия талон. Цената му е 20 лева.

Абстрактно понятие е обаче е колко ще трябва да чакате в Пътна полиция. Това зависи най-вече от потока на хора за извършването на въпросната услуга.

Законовата уредба на данъка, с който се облагаха леките автомобили през 2018 г., се намира в Раздел IV на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Според разпоредбата на чл. 55, ал. 1 от ЗМДТ, размерът на данъка се определя от следните компоненти:

- ставка, определена от общинските съвети, съгласно мощността на двигателя;
- коефициент, в зависимост от годината производство на автомобила.

Важно е да се отбележи, че данъкът върху моторните превозни средства е част от местните данъци и като такъв зависи до голяма степен от отделните общини. ЗМДТ дава само рамката, в която може да се определи ставката за леки автомобили с определена мощност, докато общинските съвети определят с наредба каква точно да е конкретната ставка в поставените от закона граници.

Например – за автомобили с мощност над 37 kW до 55 kW включително, границите, в които общините могат да определят ставката за изчисляване на данък МПС, са от 0,40 до 1,20 лв. за 1 kW.

Съгласно възприетата методика, колкото по-мощен е един автомобил, толкова по-висока е ставката, на база на която се изчислява данъкът му. От друга страна, колкото по-стар е един автомобил, толкова по-нисък е коефициентът, по който се умножава ставката.

Съгласно сегашната редакция на ЗМДТ, формулата за изчисляването на данъка е следната:

(ставка x брой kW) x коефициент = размер на данък

Онагледено в пример, изчисляването на данъка изглежда по следния начин:

За автомобил, производен преди 15 години, с мощност на двигателя 75kW, без действащ катализатор и регистриран в Бургас например, размерът на данъка се изчислява по следния начин:

(1,65 x 75) x 1 = 123,75 лв.

Тъй като ЗМДТ определя само рамката, а общинските съвети – конкретната ставка в тази рамка, за същия автомобил от предходния пример, но регистриран в София, се дължеше различен данък:

(1,38 x 75) x 1 = 103,50 лв.

Значително влияние върху размера на данъка оказва и наличието на действащ катализатор в автомобила. За превозни средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и с катализатор, дължимият данък МПС може да намалее с до 60%, в зависимост от съответствието на автомобила с екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5" и "Евро 6". Дори за автомобили, които не отговарят на тези екологични категории, единствено наличието на катализатор означаваше намаление на данъка с най-малко 20%.

С какво се променя данъкът върху автомобилите през 2019 г.?

В основата на промените в изчисляването на данък МПС е възприемането на нов принцип от законодателството, а именно – екологичният. Същността е, че този, който замърсява околната среда повече, следва да плаща повече.

Тъй като старите коли не отговарят на споменатите по-горе екологични категории и увреждат в по-голяма степен околната среда, точно техните собственици ще следва да плащат по-висок данък.

Така сега към гореописаната формула за изчисляване на данъка върху автомобилите ще се добави и екологичен компонент.

Стандартите, които ще имат значение за изчисляването на данъка върху автомобилите, са: "Евро" 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и "EEV".

Колкото по-голяма е цифрата след съответния стандарт, толкова по-късно е въведен и толкова по-строги изисквания поставя към екологичността на съответното превозно средство.

С възприемането на този нов принцип, формулата за изчисляване на данъка на леките автомобили ще изглежда по следния начин:

Имуществен компонент х Екологичен компонент = Размер на данъка

Имущественият компонент се изчислява по описаната в началото на статията формула - (ставка x брой kW) x коефициент = имуществен компонент.

Екологичният компонент се изразява с нов коефициент, който се определя от съответствието на автомобила с конкретен стандарт за изгорели газове. На свой ред, този екологичен коефициент ще е по-висок за колите, които спадат към по-старите екологични категории и съответно по-нисък за тези, които спадат към по новите.

Отново от общинските съвети ще зависи да определят конкретно какъв ще е коефициентът в зададената от закона рамка.

По тази причина няма как към момента да се даде конкретен пример, но средно с около 30% ще се увеличи данъкът на автомобилите, спадащи към най-ниските екологични категории, а за тези, които спадат към най-високия стандарт ("Евро" 6 и "EEV"), данъкът ще спадне с до 20%.