Инспекторите по храните са наложили забрана върху стоката и са издали разпореждане за унищожаване на негодната храна. До тук се стигна, след като Агенцията по приходите в Пловдив пресече внос на 13 тона кайма с изтекъл срок на годност. При извършена проверка на пломбиран камион с месо на територията на месопреработвателно предприятие в област Хасково, инспекторите са открили, че част от стоката намираща се вътре в кашоните е с етикети, е негодна за консумация. 

От Агенцията по приходите са проверили съдържанието на всички кашони с 13 тона кайма – свинска и телешка и свински гулаш и са констатирали несъответствия между придружаващите документи и стикерите върху опаковките. След извършената проверка са установили негодността на стоката и невярно съдържание на придружаващите документи. 

Подробностите - във видеото на ТРАФИК ТВ: