Нов ремонт ще промени движението в центъра на Пловдив. Затварят за два месец западното платно  на  бул. „Руски” в участъка  от  ул. „Гладстон” до ул. „Генерал Данаил Николаев“ . 

Движението ще се извършва двупосочно в източното платно. Причината са строително-монтажни работи във връзка с основния ремонт на булеварда.

Това ще промени маршрута на  пет автобуса! Това са №6, 12, 16, 18 и 116:

Автобусна линия №6 /кв. „Изгрев” - кв. „Прослав”/: бул. „Шести септември” - спирка №140, спирка №141 –  пл. „Съединение”, спирка №142 – сладкарница „Неделя”, наляво по бул. „Васил Априлов“ – спирка №312 – ресторант „Шери”, спирка №245 – „Мальовица“ /запад/, надясно по бул. „Пещерско шосе“ - спирка №170 – бул. „Пещерско шосе” №10, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: ул. „Пещерско шосе“, спирка №153 – срещу ПГЕЕ, наляво по бул. „ Васил Априлов“ – спирки №265, 317, надясно по бул. „Шести септември“ – спирки №116, 117, 118,   и  по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. 

Автобусна линия №12 /ИЗК „Марица” -  ул. „Юндола”/: бул. „Руски“ – спирка №274 – срещу „Пловдивинвест”, направо по бул. „Руски“, надясно по ул. „Гладстон“, наляво по бул. „Руски“ - спирка №168 – МОЛ „Марково тепе“, надясно по бул. „Христо Ботев“ - спирка №188 - срещу Централна гара,  и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. „Руски”, спирка №309 – Военно окръжие, направо по бул. „Руски“ – спирка  №293 – „Пловдивинвест”,  и  по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.  

Автобусна линия №16 /кв. „Гагарин” - бул. „Александър Стамболийски”/:    бул. „Руски“ – спирка №274 – срещу „Пловдивинвест”, направо по бул. „Руски“, надясно по ул. „Гладстон“, наляво по бул. „Руски“ - спирка №168 – МОЛ „Марково тепе“, надясно по бул. „Христо Ботев“ - спирка №188 - срещу Централна гара,  и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. „Руски”, спирка №309 – Военно окръжие, направо по бул. „Руски“ - спирка №293 – „Пловдивинвест”,  и  по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Автобусна линия №18 /Хангарите – завод „Устрем”/: бул. „Руски” - спирка №274 – срещу „Пловдивинвест”, ляв завой по бул. „Шести септември”, спирка №118 – срещу пл. „Съединение”, десен завой по бул.„Цар Борис III Обединител”, спирка №10 – „Тунела-север” /запад/, спирка №11 – „Тунела-юг” /запад/, спирка №12 – хотел „Тримонциум”, спирка №13 - ПУ „Паисий Хилендарски”, наляво по бул. „Христо Ботев”  – спирка №338 - срещу Военна болница,  и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

 В обратна посока: спирка №1016 – Колелото на Централна гара, наляво по бул. „Васил Априлов“ , спирка №327 – срещу кино „Гео Милев”, спирка №169 – срещу МУ, спирка №265 – „Мальовица” /изток/, спирка №317 – срещу ІІ РПУ, надясно по бул. „Шести септември“ – спирки №116, 117, наляво по бул. „Руски“ – спирка №293 – „Пловдивинвест”,  и  по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. 

Автобусна линия №116 /ул. „Крайречна” – Митница/: бул. „Шести септември” - спирка №140, спирка №141 –  пл. „Съединение”, спирка №142 – сладкарница „Неделя”, наляво по бул. „Васил Априлов“ – спирка №312 – ресторант „Шери”, спирка №245 – „Мальовица“ /запад/, спирка №328 – МУ, спирка №329 – „Копчето“, надясно по бул. „Христо Ботев“ - спирка №188 - срещу Централна гара,  и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. „Христо Ботев“ - спирка №205 –  Централна гара, наляво по бул. „Васил Априлов“, спирка №327 – срещу кино „Гео Милев”, спирка №169 – срещу МУ, спирка №265 – „Мальовица” /изток/, спирка №317 – срещу ІІ РПУ, надясно по бул. „Шести септември“ – спирки №116, 117, 118, и  по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. 

движението ще се извършва двупосочно в източното платно. Това съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“. Причината са строително-монтажни работи във връзка с основния ремонт на булеварда.

Маршрутът  на автобусите  по  линии №6, 12, 16, 18 и 116 се променя, както следва:

Автобусна линия №6 /кв. „Изгрев” - кв. „Прослав”/: бул. „Шести септември” - спирка №140, спирка №141 –  пл. „Съединение”, спирка №142 – сладкарница „Неделя”, наляво по бул. „Васил Априлов“ – спирка №312 – ресторант „Шери”, спирка №245 – „Мальовица“ /запад/, надясно по бул. „Пещерско шосе“ - спирка №170 – бул. „Пещерско шосе” №10, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: ул. „Пещерско шосе“, спирка №153 – срещу ПГЕЕ, наляво по бул. „ Васил Априлов“ – спирки №265, 317, надясно по бул. „Шести септември“ – спирки №116, 117, 118,   и  по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. 

Автобусна линия №12 /ИЗК „Марица” -  ул. „Юндола”/: бул. „Руски“ – спирка №274 – срещу „Пловдивинвест”, направо по бул. „Руски“, надясно по ул. „Гладстон“, наляво по бул. „Руски“ - спирка №168 – МОЛ „Марково тепе“, надясно по бул. „Христо Ботев“ - спирка №188 - срещу Централна гара,  и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. „Руски”, спирка №309 – Военно окръжие, направо по бул. „Руски“ – спирка  №293 – „Пловдивинвест”,  и  по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.  

Автобусна линия №16 /кв. „Гагарин” - бул. „Александър Стамболийски”/:    бул. „Руски“ – спирка №274 – срещу „Пловдивинвест”, направо по бул. „Руски“, надясно по ул. „Гладстон“, наляво по бул. „Руски“ - спирка №168 – МОЛ „Марково тепе“, надясно по бул. „Христо Ботев“ - спирка №188 - срещу Централна гара,  и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. „Руски”, спирка №309 – Военно окръжие, направо по бул. „Руски“ - спирка №293 – „Пловдивинвест”,  и  по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Автобусна линия №18 /Хангарите – завод „Устрем”/: бул. „Руски” - спирка №274 – срещу „Пловдивинвест”, ляв завой по бул. „Шести септември”, спирка №118 – срещу пл. „Съединение”, десен завой по бул.„Цар Борис III Обединител”, спирка №10 – „Тунела-север” /запад/, спирка №11 – „Тунела-юг” /запад/, спирка №12 – хотел „Тримонциум”, спирка №13 - ПУ „Паисий Хилендарски”, наляво по бул. „Христо Ботев”  – спирка №338 - срещу Военна болница,  и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

 В обратна посока: спирка №1016 – Колелото на Централна гара, наляво по бул. „Васил Априлов“ , спирка №327 – срещу кино „Гео Милев”, спирка №169 – срещу МУ, спирка №265 – „Мальовица” /изток/, спирка №317 – срещу ІІ РПУ, надясно по бул. „Шести септември“ – спирки №116, 117, наляво по бул. „Руски“ – спирка №293 – „Пловдивинвест”,  и  по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. 

Автобусна линия №116 /ул. „Крайречна” – Митница/: бул. „Шести септември” - спирка №140, спирка №141 –  пл. „Съединение”, спирка №142 – сладкарница „Неделя”, наляво по бул. „Васил Априлов“ – спирка №312 – ресторант „Шери”, спирка №245 – „Мальовица“ /запад/, спирка №328 – МУ, спирка №329 – „Копчето“, надясно по бул. „Христо Ботев“ - спирка №188 - срещу Централна гара,  и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. „Христо Ботев“ - спирка №205 –  Централна гара, наляво по бул. „Васил Априлов“, спирка №327 – срещу кино „Гео Милев”, спирка №169 – срещу МУ, спирка №265 – „Мальовица” /изток/, спирка №317 – срещу ІІ РПУ, надясно по бул. „Шести септември“ – спирки №116, 117, 118, и  по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.