Бурният икономически растеж в Пловдив доведе до сериозен глад за работна ръка. Над 5000 работници ще бъдат необходими на предприятията в „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) през 2017 г. В това число се включват приблизително: 1000 души инженерни кадри, 2000 души средни специалисти и 2000 нискоквалифициран персонал. Данните се базират на различни изследвания и се потвърждават от ръководствата на фирмите - инвеститори в Пловдив и региона. 

Утре някои от големите инвеститори в района ще представят в БТА в София своя стратегически план за търсене на кадри в страната.

„Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) е един от най-мащабните икономически проекти в България не само по площ - 10 700 000 м², но и по реализирани досега над 1.1 милиард евро инвестиции. Тя обединява 6-те индустриални зони в района на Пловдив: индустриално-търговска зона „Марица”, индустриална зона „Раковски”, промишлено-търговска зона „Куклен” и в начален етап на развитие - Парк „Образование и високи технологии” в Пловдив, Парк „Иновации“ и Индустриална зона „Калояново”.

„Тракия икономическа зона“ предлага реализиране на инвестиционните намерения на български и чуждестранни компании върху индустриални терени с модерна инфраструктурна обезпеченост – пътища,  електричество, газификация, водоснабдяване, канализация, телекомуникации. 6-те индустриални зони, обединени в „Тракия икономическа зона“, са привлекли досега над 120 инвеститори, от тях над половината чуждестранни - от Европа, САЩ, Канада, Израел, Турция и Япония, открити са над 20 000 работни места.  

TrafficNews.bg