По-високи сметки за ток ще плащат абонатите на EVN за месец февруари. Това става ясно от информацията за средната стойност на фактурите. Анализът показва, че 37 процента от клиентите имат средна стойност на фактурата от 107,12 лв. с ДДС. Тези хора са потребили от 300 до 1000 kWh. През месец януари толкова ток са консумирали 40 процента от клиентите, които са платили средно по 102 лева.

Абонатите, които са консумирали над 1000 kWh през февруари са 14 процента и имат средна стойност на фактурата си 266,55 лв. с ДДС. За месец януари броят на хората с такова потребеление е 8%, т.е.  броят на хората, изхарчили повече ток от 1000 KW e е нараснал почти двойно . Средната сума за януари е била с около 3 лева по-ниска – 263,85 лв. с ДДС.

Посочените данни са усреднени и не могат да се отнесат автоматично към отделен случай, тъй като консумацията при всеки клиент е индивидуална. Във всички посочени данни не са включени клиентите, които имат нулево потребление на електроенергия, съобщават от ЕВН.

 Главният фактор, който определя в коя група на потребление попада даден клиент е дали използва електроенергия за отопление и топла вода. В планински области като Родопите и Стара Планина, в които традиционно се ползват дърва за отопление, потреблението и фактурите са по-ниски сравнено с големи градове с панелни блокове, в които най-честият начин за отопление е с електроуреди.   

С най-малка консумация и размер на средна фактура са 49% от клиентите. През февруари 2017 г. те имат консумация до 300 kWh и средна стойност на фактурата от 20,91 лв. с ДДС.

Близо половината от клиентите на EVN България през януари 2017 г. имат потребление до 300 kWh. Данните на дружеството показват, че 46% от клиентите в Югоизточна България имат средна стойност на фактурата за електроенергия за януари 2017 г. от 22,59 лв. Тази стойност е приблизително същата спрямо средната стойност на тази група потребление за януари 2016 г., когато средната сметка е била 22,43 лв.