Европарламентът одобри миналия месец новата рамка за цифрова идентичност. Тя ще предостави на гражданите на ЕС трансграничен цифров достъп до ключови обществени услуги.

Този "нов портфейл" за цифрова самоличност ще позволи на гражданите да се идентифицират и удостоверяват онлайн, без да се налага да прибягват до търговски доставчици (които пораждат опасения за доверие, сигурност и поверителност).

enlightenedПортфейл на ЕС за удостоверяване и достъп до публични и частни услуги, както и за съхраняване, споделяне и електронно подписване на документи
enlightenedПотребителите ще имат пълен контрол върху данните си
enlightened Портфейлът ще се използва на строго доброволен принцип

Проучване на изследователската служба на Европейския парламент подчертава, че след пандемията предоставянето на публични и частни услуги става все по-дигитално. Съществуващите решения за цифров портфейл позволяват на потребителите да съхраняват и свързват данни в единна, безпрепятствена среда на техните мобилни устройства. Въпреки това, според Комисията това удобство идва с цената на загуба на контрол върху личните данни, когато тези решения са изключени от потвърдена физическа самоличност, което прави киберизмамите и заплахите по-трудни за смекчаване.

Портфейлът на ЕС ще се използва на доброволен принцип. По време на преговорите евродепутатите осигуриха разпоредби за защита на правата на гражданите и насърчаване на приобщаваща цифрова система, като избягват дискриминацията срещу хората, които избират да не използват цифровия портфейл.

Законът предвижда безплатни „квалифицирани електронни подписи“ за потребителите на европейския портфейл, които се ползват с най-голямо доверие и имат същия правен статут като саморъчен подпис.

Ще бъде позволено и взаимодействия между портфейли, за да се подобри гладкото функциониране на цифровия обмен.

Чрез така нареченото табло за поверителност (privacy dashboard) потребителите ще могат да имат пълен контрол върху своите данни и ще могат да поискат данните им да бъдат изтрити , както е предвидено в Общия регламент за защита на данните (GDPR).