Марк Зукърбърг говори за голямата роля на технологиите, влиянието на пандемията от коронавируса и как те ще се развиват в бъдеще.  

Ръководителят на Facebook сподели мнението си за виртуалната (VR) и добавената реалност (AR), т.е. начина, по който те могат да ни помогнат да променим мястото, от къдете извършваме работата си.

Разбира се, той посочи, че виртуалната реалност позволява на хората да бъдат "на две места" едновременно - както във физическото пространство, където са, така и във виртуалното. Видеоконференциите се различават от това, тъй като когато използвате VR, ще видите околностите така, сякаш наистина сте на това място.

"Трябва да се телепортираме, а не да транспортираме", обясни накратко Зукърбърг.

По думите му това не само ще спести време, но и ще защити допълнително околната среда, тъй като ще намали използването на транспорт, а оттам и количеството вредни газове, изпускани в атмосферата.

В едно от предишните интервюта той каза още, че през следващите 5-10 години около половината от служителите на неговата компания ще посещават офисите само виртуално.

Най-големият недостатък на този начин на работа в момента е, че VR изисква големи очила или каски, които предимно не са достатъчно удобни, за да се използват ежедневно. След като те са подобни на обикновените очила, прогнозира Зукърбърг, повече хора ще ги използват.