Електрическите автомобили в ЕС надхвърлиха 1 милион. През 2020 г. броят на колите, работещи само с батерии, се е увеличил с 200% спрямо 2018 г., като вече са 20 пъти повече от броя, регистриран през 2013 г..

Тази информация идва от данни за леките автомобили, публикувани от Евростат. Статистическата агенция отчита най-високите темпове на увеличение на електрическите автомобили, които се движат само с батерии. В периода между 2019 г. и 2020 г. са регистрирани 83% повече от екомобилите. За сравнение през 2018-19 ръстът е бил 64%.

Като цяло през последните пет години автомобилният парк в почти всички държави-членки в ЕС е нараснал. В рамките на съюза има общо 250 милиона коли през 2020 г.

Без това да изненадва никого, Люксембург е държавата с най-много автомобили на глава от населението. Всъщност от поне 30 години тя регистрира най-високото ниво на моторизация в ЕС. Там на 1000 души се падат 682 леки автомобила. Въпреки това тази бройка може да бъде манипулирана, заради трансграничните работници, които не са жители, но използват служебни автомобили, регистрирани в страната.

Българите пък са на четвърто място по мотиризация на населението. Тук 414 коли обслужват 1000 души, или 2,4 души у нас имат един автомобил. Това, по груби сметки, може да бъде отнесено към едно средностатистическо семейство от двама възрастни с едно дете, които обслужват нуждите си с един автомобил.

Първенецът Люксембург е следван от Италия, където 1000 души разполагат с 670 коли. След тях се нареждат Полша (664) и Финландия (652).

В другия край на скалата, особено нисък процент на моторизация е отчетен в Румъния. Там 379 автомобила обслужват хиляда жители, въпреки ръста на броя на регистрираните коли през периода 2015-2020 г. (+41%). След България на трета и втора позиция нисък брой коли са Унгария (403) и Латвия (390).