Глобалният отговор на кризата с Covid-19 е оказал малко влияние върху продължаващото покачване концентрацията на CO2, казва Световната метеорологична организация (WMO).

Въглеродните емисии драстично спаднаха по време на карантината, когато транспортът и промишлените дейности бяха спрени. Това обаче само леко е забавя процеса на покачване нивата на замърсяване на въздуха, твърдят учените.

Концентрацята на парникови газове е кумулиралият резултат от минали и настоящи емисии на редица вещества, включително въглероден диоксид, метан и азотен оксид. За CO2 нивата се измерват в части на милион (ppm) - индикация за общото им наличие в атмосферата.

Според WMO средната глобална стойност през 2019 г. е  била 410,5 ppm, което бележи увеличение с 2,6 ppm в сравнение с 2018г. Това също така е по-голяма разлика от 2017 сравнена с 2018 г. и по-голяма от средните стойности през последното десетилетие.

Благодарение на локдауна в началото на 2020 г., емисиите на въглерод са намалели със 17% в своя пик, но общият ефект върху концентрацията  им е много малък.

Прогнози сочат, че количеството CO2 ще продължи да се увеличава през тази година.

„Ние нарушихме глобалния праг от 400 ppm на милион през 2015 г. Само четири години по-късно преминахме 410. Подобен темп на нарастване никога не е бил наблюдаван в историята на нашите записи. Спадът на емисиите, свързан с прериода на карантината, е само малък пробив в дългосрочната графика. Нуждаем се от трайно изравняване на кривата “, коментира генералният секретар на WMO, проф. Петтери Таалас.

Въпреки че няма крайна цифра за замърсяването на въздуха през 2020 г., отделни станции за наблюдение показват, че нарастването е продължило и тази година макар пандемията. Средното количество  на CO2  измерено в Mauna Loa – Хавай,  ключова станция за мониторинг на атмосферата, наброява 411,29 ppm през септември 2020 г. . За този месец в изминалата година данните сочат – 408,54.

На нос Грим в Тасмания, друга ключова станция за измерване на замърсяването на въздуха, през септември 2020 г. концентрациите на CO2 достигат 410,8 ppm - спрямо 408,58 за 2019 г.

Въпреки че няма подробности за нивата на метан за тази година., концентрациите на този газ също са се повишили през изминалата. Те са скочили с повече от средното през последното десетилетие.

Концентрациите на азотен оксид нарастват средно през последното десетилетие. Емисиите идватосновно от селското стопанство, енергетиката и управлението на отпадъците. Този газ е отговорен за изтъняването на  озоновия слой, както и допринася за глобалното затопляне.

„Пандемията Covid-19 не е решение за изменението на климата. Въпреки това ни предоставя платформа за по-устойчиви и амбициозни климатични действия за намаляване на емисиите до нетна нула чрез пълна трансформация на нашите индустриални, енергийни и транспортни системи. Необходимите промени са икономически достъпни и технически възможни и биха повлияли незначително на ежедневието ни”,  казва проф. Таалас.

Метеоролозите очакват нивата на въглероден диоксид да варират с 1ppm през годините поради естествени колебания в климата - по причини, различни от отделянето на въглерод от хората. WMO очаква CO2 да спадне с 0,08-0,23ppm през 2020 г., което е по-малко от 1ppm поради естествената променливост.