Завишени нива на азотен диоксид по големите кръстовища в центъра на София са отчетени дори и през лятото. Това съобщи за bTV Стефан Димитров от airsofia.info. Той обясни, че още през юни е започнало измерваме както на фините прахови частици, така и на азотния диоксид, който е типичен за автомобилния трафик. Резултатите от август и септември показаха, че дори и на празен град имаме проблем на оживените кръстовища и там, където има трафик, обобщи Димитров.

През последните четири месеца доброволци измерват нивата на азотен диоксид във въздуха в столицата, като на 30 места поставят специални измервателни уреди. В централната част на града качеството на въздуха се следи единствено от доброволческите станции, тъй като станциите на МОСВ са разположени в по-крайните квартали на града. Превишената концентрация на фини прахови частици е другият проблем освен азотния диоксид. По данни на СЗО заради високите нива на ФПЧ всеки ден умират преждевременно 41 души.

Димитров посочи, че направените измервания показват, че в големите жилищни квартали на София няма проблем. Но в центъра на града, в оживения трафик или когато се разхождате наоколо или спортувате, имате голям проблем, заяви той. По негови думи мръсният въздух е особено опасен за децата, защото се носи в ниското.