Европейската комисия оповести днес първите стъпки за създаването на Европейския здравен съюз. Очаква се да бъде разработен план за действие в случай на нова пандемия или здравна криза. Освен това, ще се изготвят и препоръки за разработване на национални планове. 

Страните членки ще трябва да докладват показателите на здравните системи, като наличност на болнични легла, капацитет за специализирана терапия и интензивно лечение, брой медицински обучен персонал.

Също на равнище ЕС ще се създаде укрепена и интегрирана система за наблюдение, която ще използва изкуствен интелект и други авангардни технически възможности.