По случай Европейската година на младежта, Университетската агенция на Франкофонията AUF организира IX Международен фестивал на студентите франкофони от Централна и Източна Европа. Фестивалът ще се проведе в Букурещ от 11 до 15 юли.

В рамките на 5 дни студенти от десетки университети от Централна и Източна Европа ще създават приятелства, ще споделят знания, умения и таланти в ателиета по фотография, рисуване и танци или в уъркшопи за творческо писане на статии и за създаване на подкасти.

Всички разходи по пътуването и престоя се поемат от AUF и домакините от Политехническия университет в Букурещ.

Медицински университет – Пловдив беше домакин на Осмото издание на фестивала през 2019 година, който премина с широк международен отзвук.

В МУ-Пловдив френски език се преподава още от далечната 1945 година.  Днес той се изучава като чужд език за медицински и академични цели от  българските студенти и е атрактивен избор за чужд език от многобройните чуждестранни  студенти от англоезичните специалности.  

Университетът членува в Агенцията на франкофонските университети (AUF), обединяваща близо 800 висши училища и академични институции от петте континента. Многобройни са проявите на академично сътрудничество, осъществени благодарение на френскоезични програми, проекти, двустранни и многостранни договори за академичен и научен обмен. Двама бележити френски учени са удостоени със званието  „доктор хонорис кауза на МУ-Пловдив“: проф.  Ф. Пелерен, пластичен хирург,  и проф.  П. Делем, неврохирург.