Външният ни министър Екатерина Захариева обяви, че правителството активно работи за командироването на родни учители в районите с българско малцинство в Албания.

"Понякога е лесно да забравим, че тези хора са били откъснати в продължение на поколения. За тях кирилицата е почти непозната. От първостепенно значение е да преподаваме на българските деца там български език", заяви тя в парламента в отговор на депутатски въпрос.

"Признаването на българското национално малцинство е изключително актуална тема, по която е работено години наред от широк кръг политици и евродепутати в последните години", коментира Екатерина Захариева.

"Благодарна съм на албанския парламент, че буквално в последната секунда успя да признае българското малцинство", посочи тя и допълни, че предстои приемането на редица подзаконови нормативни актове за прилагане на правата на българското малцинство.

"Едно от правата на националното малцинства на информиране на майчин език чрез информационни и културни програми. Усилията на дипломацията ни дадоха успех още в началото на тази година. През януари за първи път в албански национален ефир прозвучаха новини на български език. Започна редовно предаване за българската общност в Албания. То се излъчва всеки ден от 18:30 часа местно време", поясни външният ни министър.

"Успяхме да договорим с албанските партньори в предаването да се включи модул "Аз уча български". Ясно съзнаваме отговорността и че признаването на малцинството е само началото, затова водим последователна некампанийна политика със всички усилия за запазване на езика и за подобряване на материално- икономическото състояние в регионите с българско малцинство в Албания", заключи Екатерина Захариева.