Залата по спортна гимнастика към Спортното училище в Пловдив плаче за ремонт, алармират от СК Спартак, който стопанисва съоръжението. Преди няколко дни треньорите в клуба организираха почистване и козметични ремонти. Трудът бе изцяло от доброволци, като се включиха дори състезатели и родители. Тоалетните и съблекалните се нуждаят от сериозно обновление, нужни са и нови трапове с дунапрени, като старите бяха извадени навън и бяха напълно изгнили.

Няколко човека замазваха изкъртените стени, но има още много работа, необходимо е основно боядисване и освежаване, трябва и дограма, защото прозорците са изпочупени. Това не е частна зала, в нея тренират и се готвят деца от общински клубове и от Спортното училище, алармираха от клуба и призоваха някой ако може да помогне със средства.

Залата е собственост на Община Пловдив, но е отдадена за стопанисване на СК Спартак с договор от 17 април 2013 г. по силата на тогавашния закон за спорта, уточниха от Общината. Залата е отдадена под наем на символична цена от 92.70 лв. на месец – това прави по 10 стотинки на квадрат. В член 5 от договора пише следното: Разходите по ел. енергия, вода, канализация, почистване, хигиенизиране, телефон, факс и други са за сметка на наемателя. Според точка 7 наемателят се задължава да полага за наетия обект грижата на добър стопанин и да извършва текущи ремонти за своя сметка. Община Пловдив няма ангажимент в случая, допълниха от местната управа.