Приключи I-я етап от ученически игри 2019/2020 г. в Пловдив. Бяха излъчени победителите в тениса на маса, баскетбола, футбола и волейбола на районно ниво. В тениса на маса доминираха изцяло учениците от ЧЕГ „Стоян Сариев”,които станаха първи в 5. – 7. Клас и 8. – 10. клас с учител Михаил Бекяров.

Във футбола в трите възрастови групи се отличават учениците на ПГЕЕ, ЕГ „Иван Вазов”, ЕГ „Пловдив”, СУ „Св. св. Кирил и Методий” и др. Във волейбола изпъкват СУ „Симеон Велики” особено при юноши 8. – 10. клас, 11. – 12. Клас, както и ЕГ „Иван Вазов”, МГ „Акд. Кирил Попов”, СУ „Патриарх Евтимий”.

В баскетбола бяха излъчени общинските първенци: 5. – 7. Клас СУ „Симон Боливар” при момичета, а от момчета - ОУ „Екзарх Антим I”. Юноши 8. – 10 . клас: МГ „Акад. Кирил Попов”, девойки: – ПГТ „Проф. Асен Златаров”. 11. – 12 клас, юноши: ПГТ „Проф. Асен Златаров”, девойки: НТГ „Пловдив”.