Ясна е датата на Общото събрание на Локомотив, на която ще бъде гласуван новият Съвет на директорите. Събитието ще се състои на 21 февруари от 13:00ч. в заседателната зала на стадион "Локомотив".

Директорът на ДЮШ на Локомотив Димитър Палазов ще бъде в новия Съвет на директорите.

Реално ще бъдат освободени Адам Сотков, който доскоро беше заедно с Христо Крушарски собственик на клуба. Румен Руйчев и Лъчезар Димитров, които бяха бивши изпълнителни директори на клуба. Двамата подадоха оставки преди над 10 месеца. Руйчев беше изпълнителен директор на Крушарски, а Димитров беше от квотата на Сотков. 

В новия Съвет на директорите освен директора на ДЮШ на Локомотив влизат Димитър Палазов, Венко Рахталиев, който също беше в клуба с ръководни позиции в последните години и Антон Спасов.

Припомняме, че в Локомотив имаше смяна на собствеността в края на годината и Христо Крушарски отново е едноличен собственик, а Адам Сотков се оттегли.

Дневният ред на Общото събрание е:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

2. Избор на регистриран одитор за 2024г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2024г.;

3. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2022 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2022 г.;

4. Освобождаване като член на Съвета на директорите на Адам Живков Сотков. Проект за решение: Освобождава Адам Живков Сотков като член на Съвета на директорите.

5. Освобождаване като член на Съвета на директорите на Румен Василев Руйчев. Проект за решение: Освобождава Румен Василев Руйчев като член на Съвета на директорите.

6. Освобождаване като член на Съвета на директорите Лъчезар Димитров Вълканов. Проект за решение: Освобождава Лъчезар Димитров Вълканов като член на Съвета на директорите.

7. Приемане като нов член на Съвета на директорите на Венко Любомиров Рахталиев с мандат 2 (две) години, считано от датата на публикуване в Търговския Регистър, на мястото на освободения Адам Живков Сотков.

8. Приемане като нов член на Съвета на директорите на Димитър Радков Палазов с мандат 2 (две) години, считано от датата на публикуване в Търговския Регистър, на мястото на освободения Румен Василев Руйчев.

9. Приемане Като нов член на Съвета на директорите на Антон Антонов Спасов с мандат 2 (две) години, считано от датата на публикуване в Търговския Регистър, на мястото на освободения Лъчезар Димитров Вълканов.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 2022г. и 202Зг.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, във връзка с чл.22,ал.2 от Устава на Дружеството, Общото събрание ще се проведе на 05.03.2024 г. в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.