Парламентарното заседание бе прекратено за днес след предложение на председателя Росен Желязков. Той обясни защо се прави това.

"С цел, ако залата реши да не се допуска повече декларативно изразяване на становища, предложения, мнения и провокации и др., които доведоха до това, на което сме свидетели".

"За" гласуваха 140 народни представители, "против" - 71.