Смолянското село Лъка е отбелязало 100% избирателна активност според протокола. Официалните книжа сочат, че избирателите в селото са 43. След това са дописани още 2-ма. Намерените в избирателните кутии бюлетини са общо 45, като 2 от тях са недействителни. Броят на неизползваните бюлетини също съответстват- 55.

"Няма такова нещо. Някой е сбъркал. Избирателната активност е по-висока от тази в страната, но не е 100%. Избирателите по списък са 72-ма души. Не знам какви са тия протоколи", заяви кметския наместник Емил Кръпчев. Според сайта на община Смолян имащите  право да гласуват в селото са 72-ма. Грешката вероятно е допусната в СИК, където не са нанесли правилната цифра на хората с право на глас и след това не е забелязана в РИК.