Със заповед на министър-председателя Стефан Янев от длъжността заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията е освободена Нели Андреева.

С друга заповед на премиера за заместник областен управител на област Ловеч е назначен Емил Енчев. 

Енчев притежава образователно-квалификационна степен магистър по специалността „Икономическа информатика“ от  Стопанската академия „Д.А. Ценов“, гр. Свищов. Той има дългогодишен управленски опит в частния сектор в сферата на информационните технологии. 

За заместник областен управител на област Кюстендил е назначен Емил Атанасов. Атанасов притежава юридическо образование от Академията на МВР в гр. София. Адвокат е от Адвокатска колегия – Кюстендил. Работил е в Районното управление на МВР в Дупница в периода от 1984 г. до 1992 г., както и в Окръжна следствена служба – Кюстендил от 1992 г. до 1999 г.