Лилия Недева е на 40 години, с едно дете. Втора в листата за Пловдив - град на Коалиция „Български възход“, непосредствено след лидерът и Стефан Янев. Родена и израснала в Пловдив, завършва цялото си образование в града под тепетата. Владее свободно три езика – немски, английски и италиански. Няколко години е живяла и  учила в Германия. Завършва в ПУ „Паисий Хилендарски“, международни икономически отношения – бакалавър и две магистратури – едната „Международна търговия“, а другата „Счетоводство и анализ“. В момента е докторант в направление „Социално управление“ като догодина ще защитава десертацията си на тема „Проблеми в управлението на социалния капитал в общинските предприятия (по примера на община Пловдив)”. Пряко е запозната с проблематиката на общината, тъй като в хода на подготовката на дисертационния си труд трябва да прави изследвания, за да установи основните проблемите в управлението на човешките ресурси, но също така е работила и в община Пловдив в началото на мандата на Здравко Димитров като директор на Дирекция „Стопански дейности“.

„Реших да стана част от Коалиция “Български възход“ на база личните ми убеждения и поради факта, че споделям цялостната визия на г-н Янев за бъдещото развитие на държавата, изградена основно на моралните ценности и обединението на всички ни като народ в името на националния интерес. Г-н Янев е изключително умерен и интелигентен, човек от народа, но същевременно с това и човек, който е постигнал достатъчно в своя живот и може да даде много от своя опит, с което да допринесе към българското развитие.“

„Основният ми професионален опит е в банковия сектор и по-специално в корпоративно банкиране, което ще рече, че от 15 г. се занимавам с големите данъкоплатци в Централна Южна България“, казва Недева. Благодарение на този опит контактува с най-големите инвеститори, производители, работодатели в региона. Ежедневно се сблъсква с техните проблеми, като тя и колегите и се стараят да подпомогнат нуждите им от оборотни средства и инвестиционните им намерения.

Естествено, в момента основният проблем е икономическата несигурност, свързана най-вече с повишените цени на ток и газ, което неизменно води и до повишаване на цените на суровините и материалите, а оттам и на крайния продукт, което изсмуква оборотните средства на дружествата. Наблюдава се увеличаване на инвестиционни проекти за изграждането на фотоволтаични централи най-вече за собствени нужди, за което големите компании прибягват до собствен ресурс и съответно инвестиционни кредити, поради забавянето на европейските програми и в същото време галопиращите и непредвидими цени на електроенергията.

Друг основен проблем в региона е работната ръка. „Бизнесът има желание да работи пряко с университетите, като дава своите идеи и ангажира пряко студентите в работния процес. Търсят се много инженери, имаме прависти и икономисти, но кадри от по-специфичните професии, нужни в производствения бранш, липсват. Бизнесът иска да помогне на университетите да създадат заедно такива кадри и да си бъдат взаимно полезни. Трябва да има колаборация между бизнес и образование, за да могат младите хора да имат визия какво  и къде да работят и да се развиват, вместо да отидат на Терминал 2“, заключава Лилия.

Инвестира се много в детски градини, виждаме усилията на общината в тази насока и това е похвално, но няма достатъчно ясли. Майките са принудени да търсят частни учреждения, които обаче са прекалено скъпи. Сумата за майчинство, което една жена е нужно да получава след първата година, трябва да е доста повече, за да може докато се изградят достатъчно ясли, майките да могат да отглеждат финансово спокойни детето си сами. Масовият проблем в образователния сектор е не толкова в града и близките около Пловдив села, а в отдалечените в областта. Крайните населени места се обезлюдяват. Хората са принудени да дойдат в града, защото искат детето им да учи в по-добро училище. В селото нивото на обучение е по-ниско, затова нашата цел е да постигнем ако не еднакво, то почти еднакво ниво на обучение, както в големите населени места, така и в малките. Инициативата за вдигането на заплатите на учителите е отлична, но трябва да се вдигне повсеместно и квалификацията на учителите, осигурявайки им повече обучения, а също и  внедряване на по-модерни методи на обучение, за да могат да привлекат и задържат интереса на децата в учебния процес. Важно е децата да обичат училището и оттам - и да уважават своите учители, нещо което деградира в последните години.

Недева също подчертава, че общините „Марица“ и „Родопи“ трябва да работят заедно и да си партнират с общи проекти с община Пловдив. И тогава няма да работим само за Пловдив, а за целия пловдивски регион. По този начин ще обезличим това изкуствено разделение на града и областта. Обединени тези три общини могат много повече. Същото важи и цялата ни държава.

Коалиция „Български възход“ е с номер 15 в интегралната бюлетина на изборите на 2 октомври 2022 г.