Финансовият министър в оставка Кирил Ананиев даде отчет за състоянието на бюджета пред Народното събрание след провала на изслушването му миналата седмица. Той разсея съмненията, че фискалният резерв се е „стопил”, каквито твърдения се чуха. Към днешна дата той е в размер на  8,5 милиарда лева.

Държавният бюджет за първото тримесечие на 2021 г. е отчел дефицит в размер на 619 400 000 лв., или 0,5% от брутния вътрешен продукт.  От началото на пандемията до 31 март 2021 г. сме извършили разходи, свързани с мерките за борба с COVID-19 в размер на 5,1 млрд. лева, заяви финансовият министър в оставка.

По време на изслушването си в парламента Ананиев подчерта, че от тази сума 1,8 млрд. лева са отишли за подкрепа на домакинствата, 2,2 млрд. лева за бизнеса, а 1,1 млрд. лева за онези органи на държавно управление, натоварени с дейностите по овладяване на пандемията и преодоляване на негативните последици от нея.

314 млн. лева са изразходвани за добавката от 50лв. към пенсиите на всички пенсионери от януари до март тази година.

"По предварителни данни приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към март 2021 г. са в размер на 11 млрд. 348 млн. и 100 хил. лв, 23,8 % от годишния разчет. Съпоставени със същия период на предходната година, когато приходите в бюджета все още не бяха засегнати от негативните ефекти от избухването на пандемията, постъпленията към март 2021 г. нарастват с 370 млн. и 800 хил. лв., което представлява ръст от 3.4 %", каза Ананиев. Той каза, че ако няма усложнение на ситуацията бюджетът ще се изпълни в пълната му рамка.

"Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, възлизат на 8 млрд. 830 млн. и 300 хил. лв., което представлява 23.8 от планираните данъчни приходи. Приходите от данъци и осигурителни вноски нарастват с 249 млн. и 600 хил. лв. спрямо отчетените за първото тримесечие на предходната година. Върху данъчните приходи оказват влияние приетите законодателни промени в крайните срокове за подаване на годишните данъчни декларации", отчете още министър Кирил Ананиев.

Той обърна внимание, че приходите от преки данъци са в размер са 1 млрд. 263 млн. и 200 хил. лв, или 18.1 % от предвидените в разчетите за годината, а постъпленията от косвени данъци са 25.8 % от разчетените за годината. Кирил Ананиев заяви, че приходите от социални и здравноосигурителни вноски възлизат над 2 млрдд. лв., което представлява 24.2 % от разчетите за годината.

"България въведе едни от най-либералните режими по отношение на ограничаване на дейността на стопанските субекти, поради което имаме една добра събираемост на данъчни приходи", каза още министърът.

П