Размествания в структурата на Община Пловдив са в сила от вчера, като няколко ресора са разпределени между зам.-кметовете. След оставката на зам.-кмета по общинска собственост и устройство на територията Невена Балчева стана ясно, че няма да се назначава нов човек на нейно място.

Двата ресора са разпределени между друго вице – Пламен Райчев и главния архитект Димитър Ахрянов. Освен за строителство и инвестиции, Райчев ще отговаря и за „Общинска собственост”. В това числов влизат както управлението на общинските жилища, така и разпоредителните сделки за имоти.

С вътрешна заповед ще се разпредели другия отдел „Устройство на територията” към главния архитект. Именно и той ще бъде вносител на различни предложения в Общинския съвет, които касаят материята.

С друг заповед на кмета Здравко Димитров от зам.-кмета по транспорт Тодор Чонов е взет Общинския инспектората. Близо две години той бе титуляр на институцията, въпреки че по-логично бе тя да е към зам.-кмета по обществен ред и сигурност. Именно от 1 декември отговорния зам.-кмет на Общинското ФБР ще  бъде Йордан Ставрев.

Идеята на Община Пловдив за две нови звена в администрацията засега  остава назаден план. Едната бе да се създаде отдел „Зелени системи”, която да обхваща екологията, както и двете общински предприятия – „Чистота” и „Паркове и градини”.

Другата бе отдел „Дигитализация”, която да обхване всички отдели, свързани с комуникации, включително пиар отдела и протокола.