Стрелковият клуб „Тракия” излезе с отворено писмо към кмета Здравко Димитров и вицето му спорт Георги Титюков заради парцела край Колодрума, отреден за стрелбище.

Имотът от 4,7 дка с лице към бул. „Найчо Цанов” от години бе отреден за стрелкови комплекс, но Община Пловдив го включи в списъка с имоти, дадени на „Тея Инвест”. Той бе един от терените, които градските власти замениха за зеленината от 50 дка край Гребната база.

В писмото си председателят на клуба Камен Шишманов пише, че наскоро са научили за това, че Общината е дала имота на частната фирма.  Според него градските власти  и кметът Здравко Димитров не са защитили обществения интерес, а са обслужвали корпоративни такива. От клуба пишат, че за въпросния терен има проект и разрешително за строеж за изграждането  на  стрелкови комплекс. Исканията са градските власти да преразгледат решението си за даването на имота, или да определят съседния му имот за изграждането на стрелбище.

Припомняме, че спортният комплекс трябваше да се разположи на 1,9 дка, като да има  полуоткрито стрелбище с 50 коридора по 25 метра за различи видове стрелба с пистолет, както и олимпийските дисциплини.

Имотът, който вече е в активите на „Тея инвест” позволява жилищно строителство според новия Общ устройствен план, въпреки че отреждането му е за спортен комплекс.

Вдигат най-голямото стрелбище с военно-патриотичен комплекс в ПловдивБлизо 4 милиона лева ще струва новото спортно съоръжения, което ще е без аналог в България

Ето и цялото писмо на АСК „Тракия”:

Наскоро научихме, че по предложение на Кмета на Община Пловдив г-н Здравко Димитров, ОС е взел Решение № 161, взето с Протокол № 9 от 12.05.2022 г., с което за ПИ с ИД №  56784.524.1525 с площ 4 700 кв. м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и с начин на трайно ползване: СПОРТНО ИГРИЩЕ, за който е отреден УПИ – 524.1525 – спортни, развлекателни и обществени обслужващи дейности, е даден като обезщетение на фирма „Тея Инвест“ АД срещу отчужден имот. Въпросният имот се намира в съседство със зала „Колодрума“.

Още през 2006 г. с няколко решения на ОС и по наша инициатива общината излезе от съсобственост с други частни имоти и по този начин се проправи пътят за построяването не само на зала „Колодрума“, но и отреждането на терен за построяване на общински комплекс по спортна стрелба, какъвто гр. Пловдив чака повече от 60 години. Това е теренът, за който става въпрос по-горе.

 Умишлено или не, защо имотът по отреждане в решението на ОС, е описан като СПОРТНО ИГРИЩЕ ? Дали това не е направено нарочно, за да мине незабелязано от общинските съветници, както се е случило ? За този имот общината отпусна финансови средства за проектиране и след проведена обществена поръчка и одобрени проекти, издаде на себе си Разрешение за строеж № 272/05.10.2018 г., презаверено на 13.10.2021 г., валидно до 13.10.2023 г.

С този акт на ОС не бе защитен обществения интерес, бяха прахосани общински финансови средства, затри се шестнадесет годишен труд от 2006 г. насам и 60 - годишната надежда Пловдив да се сдобие с така необходимия спортен център.

Всичко това става в една от най-успешните години на пловдивския стрелкови спорт, който увеличи спортната слава на града ни  с две европейски вицешампионски титли на Кирил Киров и Антон Ризов.

За „благодарността“ на кмета Здравко Димитров искаме само да припомним какво сме постигнали от 2002 г. до сега, за да увеличим спортната слава на нашия град.

В международен и национален мащаб, АСК „Тракия“ постигна внушителни спортни резултати, като завоюва:

  1. От младежки олимпийски игри – 2 златни медала.
  2. От световни първенства – 1 бронзов медал.
  3. От европейски първенства – общо 11 медала, от които – 1 златен, 3 сребърни и 7 бронзови.
  4. От международни турнири – общо 141 медала, от които – 50 златни, 47 сребърни и 44 бронзови.
  5. От държавни първенства – общо 821 медала, от които – 320 златни, 278 сребърни и 223 бронзови.

                Бяха подобрени общо 43 национални рекорда от нашите състезатели.

Така АСК „Тракия“ се превърна във водещ център по спортна стрелба в страната и неотлъчно заема винаги комплексното първо място в класацията на Българския стрелкови съюз.

С решението на ОС не бяха защитени общинския и държавен интерес, за сметка на частни и корпоративни интереси.

Защо, Кмете, нали бяхте спортен човек !

Наличието на Държавно спортно училище в нашия град с паралелка по спортна стрелба налага още повече необходимостта от създаването на нормална спортна база за осъществяване на държавната политика в спорта и образованието.

Съгласно с горепосоченото настояваме и се обръщаме към Вас за:

  • Преразглеждане на горепосоченото решение на ОС в частта му за въпросния имот и предложение за обезщетение на фирма „Тея Инвест“ АД с друг равностоен имот. Ако това не се случи, то:
  • Да се определи съседния имот с ИД № 56784.524.1523 със спортно предназначение, за олимпийски спортен комплекс, който отговаря на посоката за стрелба юг-север и от общинския бюджет за 2023 г. да се заложат финансови средства за неговото проектиране. 

Този стрелбищен комплекс е нужен да задоволи потребностите не само на спортната стрелба, но и на десетките хиляди пловдивчани, притежаващи огнестрелни оръжия, както и структурите на МО и МВР.

В заключение, вярваме, че с Вашите бъдещи решения и нашият олимпийски спорт в града ни ще се сдобие с необходимата му спортна база, както всички останали олимпийски спортове.

Поискаха „Тея инвест” да дари парка от 81 дка, взели достатъчно от заменката за другите 50 дкаОт гражданското сдружение пускат жалба срещу ОУП и сигнал в прокуратурата