Приключи възстановяването на мозаечните пана на Йоан Левиев, намиращи се в подлеза до Баня Старинна. Работата започна след подаден сигнал от скулптора Цвятко Сиромашки до заместник-кмета Пламен Панов, съобщават от Община Пловдив. Проблемите по мозайките в подлеза на Баня Старинна са били причинени от замърсявания с различен произход, механично нанесени вреди и липсващи тесери.

От повърхността на камъните са били отстранени наслоявания от прах, екскреманти от лястовички, графити, петна и пръски от мазилки и бои. На места директно в мозайката са били забити множество дюбели и видии. Самата тя е изградена от естествени камъни. Каменните картини са подреждани преди 50 години от известния пловдивски художник Йоан Левиев и дълго време са били символ на историята и културния живот на града.

Липсващите тесери бяха възстановени със същите по вид, структура и цвят камъни, специално обработени в съответните размери. Реставрацията бе извършена от Марин Бекирски и Марина Ненова.

Престои и реализацията на нов проект, който ще позволи мозайките да бъдат експонирани по възможно най-добрия начин. Той ще бъде финализиран в края на лятото. Освен видеонаблюдението, което вече е монтирано, в дейностите е включено ново осветление, стъклени врати и отводнителна система. Заложени са климатизация, вентилация, асансьор и много други, като е предвидена дори възможност за използването на подлеза за културни събития.

Зам.-кметът Панов подчерта, че работата по възстановяването и консервацията на монументално изкуство на територията на община Пловдив ще продължи с пълна сила. За целта със заповед на кмета Здравно Димитров е сформирана комисия, която ще извърши всички необходими действия - локализиране на монументалното изкуство, изготвяне на опис на вид, размери, материал, техника, състояние. В резултата на работата на комисията ще бъде изготвен подробен доклад до заместник-кмета Пламен Панов с предписания и мерки за реставрация и консервация на всеки от обектите. В състава на комисията са включени гл. архитект на район Централен, директора на ГХГ, директора на РИМ Пловдив, уредника на къща –музей „Златю Бояджиев“ и експерт от отдел „Култура, археология и туризъм“.