Една от дългогодишните саги с тютюневия склад на ул. „Одрин” 8 е на път да бъде решена. По-рано през седмицата от ВАС отхвърлиха жалбата на собствениците на разрушената сграда за нейното укрепване. Решението бе окончателно и на практика с него бизнесмените Александър Николич и Георги Бранеков трябва да се съобразят и да започнат укрепването на сградата.

Решението на ВАС е влязло в сила от 20 юли, което означава, че собствениците на сградата имат 1 месец – до 20 август да започнат упрекването й.  Ако те откажат или не го запознат, то на ход е Община Пловдив.  

По закон опасни сгради могат да бъдат укрепени от градската управа, която след това да си търси парите от собствениците на склада. Зам.-кметът по общинска собственост арх. Невена Балчева заяви, че ако бизнесмените не започнат укрепването, от градската администрация ще актуализират проекта за укрепване, който е още от 2017 година.

Тогава проектът бе одобрен от експертен съвет и съгласуван с Националния институт за паметниците на културата (НИНКН). Той бе изготвен след извършено от общината фотограматично заснемане, всички данни са дигитализирани и всякакви дейности по сградата не могат да се отклоняват от тях.

Ако след това от фирмата откажат да платят средствата администрацията може да предяви иск към тях. В случая, ако в дружеството няма средства и собствен капитал, то залог става самата сграда, чиято оценка е за  над 5 млн. лева.

Окончателно! И ВАС поряза собствениците на склада на "Одрин" 8Те обжалваха заповедтта на кмета да укрепят останките на сградата