Изследователи и новатори се събраха на международна среща, посветена на хората с остеоартрит в Медицински университет – Пловдив. 

„Това е едно толкова често заболяване, но за съжаление нямаме специфично решение и нямаме насочени лекарства срещу самото заболяване, а най-често се предписват обезболяващи и противовъзпалителни средства, които не лекуват болестта“, заяви един от участниците в срещата проф. д-р Али Мобашари. 

Той е част от интердисциплинарна изследователска мрежа COST, която обединява изследователи и новатори, за да проучват в продължение на 4 години една гореща тема. Усилията са насочени към изграждане на отворена европейска мрежа за остеоартрит. Това е най-честата причина за болка и  инвалидизиране при възрастни хора. Въпреки високата честота и огромното социално-икономическо въздействие, липсват ефективни модифициращи заболяването терапии, които могат да доведат до симптоматично облекчение и да запазят функцията на ставите чрез предотвратяване разрушаването на хрущяла и ставите и по този начин да забавят прогресията на остеоартрит.

„На болните от остеоартрит искаме да кажем да не губят надежда. Има много нови възможности за преодоляване на това заболяване и всички сме тук, за да работим в тази посока, за да облекчим страданието и да помогнем на хората с остеоратрит“, каза още проф. Мобашари, който беше посрещнат в МУ-Пловдив от проф. д-р Виктория Сарафян. 

Още вижте във видеото: 

Срещата COST Action CA 21110, известна с акронима NetwOArk, се провежда до 5 септември 2023 година в Медицински университет – Пловдив. 

Основната цел на NetwOArk е да създаде Европейско дружество за остеоартрит с включване на три основни групи заинтересовани страни: пациенти, лекари- клиницисти и изследователи, както от академичните среди, така и от индустрията. Основна задача е стимулирането на интердисциплинарни и трансдисциплинарни изследвания, технологично развитие и транслиране на резултатите в клиниката, с крайна цел подобряване на качеството на живот на засегнатите от остеоартрит хора в Европа.

Понастоящем 180 членове на четири работни групи участват в мрежата, а 25 държави са представени в Управителния комитет.

Срещата в Пловдив ще предостави отлична възможност на участниците в COST да обменят идеи, да установят сътрудничество и да работят заедно по основната мисия на тази важна за обществото акции.