Фирмата на турски бизнесмен „Сарс 12“ е загубила дело срещу РИОСВ-Пловдив и ще трябва да плати 10 000 лева санкция заради отказ да съдейства на държавните органи. Дружеството, което в продължение на години изгаряше незаконно отпадъци от комин в базата си на Карловско шосе, е глобено задето не е допуснал проверяващи да влязат в обекта му.

Припомняме, че след серия от репортажи на TrafficNews, в които ви разказахме за замърсителя, стартираха инспекции. Всеки опит на екоинспекцията да извърши проверка обаче бе спъван от Куртулду, тъй като бе заставил подчинените му да не допускат служители до цеха за производство на перилни препарати на „Сарс“.

РИОСВ така и не осъществи замервания, с които да докаже каква е вредата върху околната среда. Съставиха им обаче няколко акта за нарушаване на задължението да съдействат на проверки и да предоставят незабавен достъп. Един от тях, направен през декември 2021г., не бе връчен заради неявяване на управителя на дружеството. След като той атакува наказателното постановление за 10 000лв., произтекло от него, Районен съд-Пловдив го оневини. Повече по темата вижте тук:

Съдът реши: Фирмата на турски бизнесмен, горяла незаконно отпадъци в "Северен", няма да плаща глобаАхмет Куртулду е спечелил на първа инстанция дело срещу РИОСВ

Друго НП обаче е било потвърдено от магистратите. То е било съставено съгласно акт, издаден след регулярна проверка на екоинспекцията през лятото на 2021г.. Във въпросния ден служител на „Сарс 12“, представил се за главен счетоводител, отказал да допусне проверяващите до работните и складовите помещения, както и до местата за съхранение на отпадъци на обекта за извършване на проверка.

За връчване на акта до управителя на дружеството няколко пъти били изпращани покани, но той така и не се отзовал. В крайна сметка се наложило да бъде потърсено съдействието на полицията. Органите на реда го издирили и в негово присъствие му бил връчен акт, който бил подписан без възражения.

По-късно Ахмет Куртулду обжалвал пред Районен съд наказателното постановление за 10 000лв.. Магистратите не открили никакви законови нарушения и потвърдили паричната санкция. Освен това „Сарс 12“ ще трябва да плати на РИОСВ 150лв. разноски по делото.

В същия съд друг съдебен състав е разглеждал още едно дело на фирмата. То се отнася за задължения, натрупани към доставчик на химически продукт маринил, служещ за производство на перилни и почистващи препарати. Получените количества били на стойност 62 490 лева, за което Куртулду извършил частични плащания. Останала непогасена обаче сумата от 20 000лв.. Съдът осъжда „Сарс 12“ да плати на фирмата доставчик остатъка за химичния продукт, 3908 лв. за лихви за забавянето и 4 307лв. за съдебни разноски. Двете решения на Районен съд подлежат на обжалване пред Окръжен съд-Пловдив.

Това е поредното задължение на биснесмена, който от години е затънал в дългове към държавата и частници. Повече по темата вижте тук: 

Този път НАП победи Куртулду: Не доказа как е давал заеми за 6 000 000 лв. с приход 500 000 лв.ВАС взе окончателно решение по едно от делата между приходната агенция и пловдивския бизнесмен

Наказаха с 20 000лв. глоба завода "САРС", обгазявал с години северната част на ПловдивРИОСВ издаде две накарателни постановления след поредния отказ да ги допуснат до обекта