Заради различни села няколко села в Пловдивско ще бъдат без вода днес. Аварии има в Царацово, Боянци, Златовръх и Горнослав.

На всичките места водоподаването ще бъде възстановено между 15 и 17 часа, а по-сериозна е аварията в Боянци. 

Авариите в Пловдив са на улиците уст. "Генчо" 2, "Пролет" 2, "Кукуш" 17 и "Победа" 56 в районите ще има вода между 15 и 17 часа.

В Асеновград също има две аварии на ул. "Мулдавска" и ул."Александър Стамболийски".