Районен съд-Пловдив посрещна с официална церемония по встъпване в длъжност младшите съдии Зорница Тухчиева - Вангелова, Светослав Узунов и Христо Иванов.  

Новите магистрати подписаха Акт за встъпване в длъжност „Съдия“ в Районен съд - Пловдив в присъствието на Председателя Иван Калибацев и официалния гост  на церемонията Миглена Площакова – зам.-председател на Окръжен съд – Пловдив. Двамата  ги приветстваха с „добре дошли“ и им пожелаха здраве и професионални успехи.

Поздравления те получиха и от всички присъстващи на церемонията съдии от РС – Пловдив.

Двамата нови съдии Зорница Тухчиева – Вангелова и Христо Иванов са завършили „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски“, а съдия  Светослав Узунов има диплома от СУ „Св.Климент Охридски“.

Тримата са били досега младши съдии в Окръжен съд – Пловдив, като съдия Зорница Тухчиева – Вангелова преди това е работила три години като помощник нотариус, а съдия Христо Иванов  две години като адвокат.