Дирекция регионална служба по заетостта – Пловдив публикува свободните работни места към 5 октомври. Вижте пълния списък с позиции с града и областта.

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше образование
5 Агент, спорт
1 Възпитател
1 Главен счетоводител
10 Лекар, спешна медицина
1 Помощник-директор, учебната дейност(Английски език - прогимназиален етап)
2 Разработчик, софтуер
1 Ръководител, компютърен кабинет
1 Специалист, обработка на данни
1 Специалист, труд и работна заплата
2 Счетоводител
1 Учител в целодневна група(Математика и информатика, Математика, БФ, БАФ, АФ)
1 Учител, гимназиален ( български език и литература)
1 Учител, гимназиален (информатика и ИТ)
1 Учител, гимназиален (руски език)
1 Учител, гимназиален (Физика и астрономия)
1 Учител, теоретично обучение(електроника и автоматика)

Работни места за средно професионално, средно общо
и основно образование
2 Автомеханик
1 Арматурист
2 Балировач-пакетировач
1 Бродировач
1 Готвач
1 Електротехник, поддръжка на сгради
2 Зареждач, материали и полуфабрикати
1 Камериер/камериерка
20 Комисионер, стоки
40 Комплектовач
8 Кредитен специалист, банка
1 Крояч, текстил
1 Маникюрист
1 Машинен оператор
2 Машинен оператор, металорежещи машини
7 Машинен оператор, пробиване на пластмаса
5 Машинен оператор, шиене
10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
1 Мияч, прозорци/витрини
60 Монтажник, велосипеди
15 Монтажник, електронни елементи
16 Монтажник, изделия от метал
4 Носач-товарач, стоки
1 Образователен медиатор
6 Обслужващ работник, промишлено производство
14 Общ работник
1 Общ работник, промишлеността
25 Оператор, автоматизирана монтажна линия
1 Оператор, въвеждане на данни
1 Оператор, парни и водогрейни съоръжения
3 Оператор, производство на автомобилни компоненти
2 Отговорник, спомагателни дейности
1 Офис мениджър
11 Охранител
1 Пазач, невъоръжена охрана
1 Помощник-възпитател
2 Пощенски раздавач (пощальон)
24 Продавач-консултант
1 Производител, мебели
8 Работник, кухня
1 Работник, поддръжка на сгради
5 Работник, сглобяване на детайли
1 Разфасовач
1 Санитар
1 Секретар
3 Сервитьор
4 Склададжия
1 Специалист, труд и работна заплата
1 Технически сътрудник
3 Търговски пътник
10 Фелдшер
16 Чистач/ Хигиенист
5 Шивач
3 Шивач, кожа
1 Оператор, парни и водогрейни съоръжения

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2
18 Брокер, недвижими имоти
2 Машинен оператор
1 Мениджър покупки/продажби
3 Монтажник
1 Монтажник
1 Общ работник, промишлеността
2 Опаковач
1 Организатор, работа с клиенти
1 Отчетник, счетоводство
2 Продавач, закуски и напитки
2 Продавач, павилион
21 Продавач-консултант
1 Работник, изпълняващ доставки по домовете
30 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
1 Работник, поддръжка
1 Работник, спомагателни шивашки дейност
11 Работник, товаро-разтоварна дейност
1 Регистратор
2 Салонен управител
2 Специалист, дистанционно обучение
2 Специалист, маркетинг и реклама
1 Технически секретар
4 Технически сътрудник
2 Шофьор, лекотоварен автомобил

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ

Работни места за средно и основно образованиe:
1 оператор,рязане на картон
2 арматурист
2 формовчик,бетонни изделия
1 техник,механик
1 автомонтьор
49 машинен оператор,изпридане на конци и прежди
1 електротехник,строителен
2 заварчик
1 машинен оператор,месни продукти
2 сервитьор
2 чистач/хигиенист
1 кантарджия
3 настройчик на шприцмашини
2 пакетировач
1 пощенски раздавач
2 обслужващ,бензиностанция/газстанция
3 работник,поддръжка
1 общ работник
1 работник,гъбарник

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше образование
4 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
1 Програмист,уеб сайтове
1 Технолог

Работни места за специалисти със средно образование
3 Обслужващ бензиностанция/газостанция
3 Чистач/Хигиенист
1 Монтажник медицинска техника
1 Сиропчия
1 Електромонтьор
4 Продавач-консултант
7 Работник,сглобяване на детайли
5 Пазач,въоръжена охрана
10 Шофьор,товарен автомобил
1 Работник кухня
2 Монтажник,велосипеди
1 Работник,термична обработка
3 Касиер
1 Работник химическо чистене
2 Водач,електрокар
10 Монтажник,кабели
1 Водач,мотокар
15 Монтажник, електронни елементи
1 Автомонтьор
20 Монтажник
15 Монтажник,изделия от пластмаса
2 Електротехник,промишлено производство
10 Монтажник производство на слаботокови предпазители
2 Техник,механик
1 Специалист с контролни функции,търговия

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
16 Машинен оператор
3 Общ работник
10 Опаковач
1 Комплектовач
2 Шофьор,лекотоварен автомобил
1 Работник,обработка на дърво
1 Работник,сладкарско производство
2 Работник,озеленяване
2 Работник,сортировач
2 Шивач
1 Помощник кухня
5 Носач-товарач,стоки

БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД

Работни места за лица с висше образование:
1 Асистент на лекар по дентална медицина
1 Фармацевт магистър
1 Помощник-фармацевт
1 Библиотекар

Работни места за лица със средно и основно образование:
2 Готвач
2 Общ работник
4 Сервитьор
1 Екструдерист
1 Помощник-готвач
1 Шивач
1 Работник, сладкарско производство
8 Обслужващ работник, промишлено производство
1 Продавач-консултант
1 Чистач/хигиенист
1 Болногледач
2 Стоковед
1 Организатор
2 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
13 Машинен оператор
1 Тракторист
6 Касиер
5 Работник, кухня
1 Оператор, робот
1 Гладач, ютия
4 Машинен оператор, производство на пликове и хартиени торбички
1 Обслужващ, бюфет
1 Шлосер
1 Склададжия
1 Работник, спомагателни шивашки дейности
1 Санитар

Работни места по проект "Заетост за теб"
1 Сладкар
1 Технически сътрудник

БЮРО ПО ТРУДА - КАРЛОВО

Работни места за специалисти с висше образованиe
1 медицинска сестра
1 учител лектор по музика
1 учител по английски език – граждански договор
1 психолог
1 учител, детска градина

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование
Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование
2 шофьор, лекотоварен автомобил
1 продавач-консултант
4 кредитен консултант
2 продавач-консултант
3 работник, рециклиране на отпадъци
2 шофьор
1 общ работник
2 работник, сладкарско произвоство
2 сервитьор
1 барман
5 кредитен консултант
2 контрольор, качество
4 монтажник сложни и комбинирани изделия
2 оператор на машини за пластмасови изделия
1 стругар
1 склададжия
2 докер/товаро-разтоварни дейности
1 зам.управител на машини
1 стругар
4 контрольор, качество
1 общ работник
1 мияч, превозни средства (ръчно)
2 общ работник
14 работник, консервна фабрика
2 заварчик
2 монтажник, метални конструкции
1 складаждия
1 продавач-консултант
2 продавач-консултант
1 охранител
2 монтьор, ремонт на машини и оборудване
2 техник, електрически системи
1 работник, поддръжка – квалификация огняр
1 камериер/камериерка, хотел
2 сервитьор
1 кредитен консултант
1 мениджър развитие
1 машинен оператор, шиене
1 монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване
1 касиер

Работни места по проект „Ново възможност за младежка заетост“
1 продавач-консултант

БЮРО ПО ТРУДА - ПЪРВОМАЙ

Работни места за лица с висше образование:
1 помощник- директор, учебна дейност
1 експерт, маркетинг- по чл.38 от ЗХУ
1 Технолог тютюневи хармани- по чл.38 от ЗХУ
1 учител- лектор по Технологии и предприемачество-105ч/г
1 учител- лектор по География и икономика-123ч/г
1 учител- лектор по биология, химия и ЧП-211 ч/г
5 медицински сестри

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование:
2 продавач- консултант
5 касиер
2 работник, кланица
5 работник, строителство
1 водач, мотокар
1 водач, електрокар
6 работник, консервна фабрика
1 шлосер-монтьор
1 монтьор поддръжка на инсталации и оборудване
1 заварчик
1 огняр
1 електротехник, поддръжка на сгради
1 шофьор на автобус
1 сервитьор
1 помощник, кухня
5 личен асистент
1 сметосъбирач
1 системен администратор

ОБЩИНА САДОВО

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование:
1 чистач, производствени помещения- по чл.38 от ЗХУ
1 обслужващ работник, промишлено производство- по чл.38 от ЗХУ
5 екструдерист
4 опаковач
2 склададжия
3 обслужващ работник, промишлено производство
2 общ работник, промишлеността