Нощ на учените се провежда в стотици университети в цяла Европа. В събитието се включват и родни вузове. Едно от събитията в Медицинския университет в Пловдив е изложбата на уникални рисунки от микроби. Те се създават в Катедрата по микробиология и имунология. 

Студентите рисуват с микроорганизмите върху стъкло. Стъклената паничка е незаменим съд в лабораторната практика. Тя се използва за култивиране на микроорганизми, причинители на инфекциозни заболявания. Участниците в конкурса и техните живи „рисунки“ ще бъдат представени в изложба по време на Нощта на учените, а след селекция трите най-добри рисунки ще получат награди.