Ако гледаме офертите за работа в Пловдив, средната заплата бруто трябва да е поне 1800-1900 лева. Действителността обаче показва друго. Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив през второто тримесечие на 2022 г. достига 1490 лева и макар да нараства с 8.7% спрямо март 2022 остава значително ниска на фона на инфлацията.

Даже има сектори, в които според данните на НСИ, заплащането намалява, а именно „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 4.0% /средна заплата в бранша 2032 лева/ и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 1.3%. / 1717 лева/

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна заплата, са „Образование“ - със 17.6% /1865 лева/, „Добивна промишленост“ - с 14.0% /2018/ и „Строителство“ - с 13.4%. / 1199 лева/. 

Според официалните данни, най-високата средна брутна заплата в Пловдив е 3357 лева и е в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения". Тук се включват повечето длъжности в IT и Аутсорсинг сферата. Вторият най-добре платен сектор е "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" със средна заплата от 2410 лв. В здравеопазването в Пловдив пък средната заплата е малко над 2000 лева. 

Най-ниско заплащане получават хората в сектора на услугите, и по-точно в сферата на хотелиерство и ресторантьорство, където средните заплати са под 1000 лева, а именно 989 лв. Това значи, че на практика чистото средно възнаграждение е 767 лева. 

Какво показват обаче борсите за търсене на работна ръка? 

Най-много оферти има в предприятията. Там средната заплата за обикновени работници е 1500 лева бруто. Ако се добавят бонуси за храна, за отработени часове и други стимули за лоялни служители, заплатата може да достигне и 2000-2500 лева бруто. 

Втората група на най-предлагани постове са всички в IT и аутсорсинг сферата. За софтуерни разработчици предлаганите заплати са средно между 5 000 и 10 000 лева. 

Огромен дефицит на трудовия пазар продължават да бъдат международните шофьори. Не случайно офертите за работа прогресивно нарастват, предвид развиващите се международни търговски вериги. Предлаганите у нас заплати в сектора са далеч под средните за Европа, но остават изключително солидни за нашия пазар - средно между 5000-6000 лева. 

В останалите сектори заплатите са доста по-ниски - между 1000 - 2000 лева бруто. В това число са включени всички сектори на услугите, административни дейности, помощен персонал, продавачи и консултанти. 

Прави впечатление, че във всички сектори, обявените заплати са далеч над средните според официалните статистически данни, които пък се базират на данните от трудовите договори. На първо място е ясно, че всяка фирма иска да привлече кадри и обявява по-високи заплати, които се оказва, че са достижими едва след няколко години трудов стаж.

Тази тенденция обаче може да се обясни и с продължаващата сива икономика, при която кадрите се наемат на най-ниско платени позиции, като целта е да са намалят разходите на работодателите за осигуровки. Остатъкът от официалното обявено възнаграждение и договореното пък се плаща под масата.