Трите имота, които Община Пловдив, искаше да продаде чрез търгове в район „Северен”, ще останат общински засега. На днешната сесия съветниците трябваше да се разпоредят с три идентични съседни парцели между 400 и 430 кв.м. на ул. „Добродол”.  Идеята бе те да се пуснат на търг и да се генерират близо 900 000 лева в бюджета на Община Пловдив.

Първата от трите точки предизвика дебат между съветниците относно целесъобразността и какъв е общественият интерес имотите да бъдат продадени. Според част от съветниците там може да се направи  детско заведение – ясли или градини, паркинг или друго нещо, в полза на хората.

Зам.-кметът Пламен Райчев заяви, че намеренията на Община Пловдив за продажбата на имотите е свързана с Годишната програма за разпореждане с имоти.

„Имаме приходна и разходна част. За да може да отчуждаваме имоти за инвестиционната програма, ни трябват приходи, поради това предлагаме тези търгове”, каза Райчев.

В крайна сметка първото предложение не събра необходимите 26 гласа, за да бъде пуснато на търг. Поради това зам.-кметът изтегли и останалите две точки от дневния ред.

Друго предложение за търг на паркинга до УМБАЛ „Каспела” събра необходимите гласове.  Там тайното наддаване ще бъде от 565 700 лева за парцела от 2,6 дка. По предложение на Йордан Илиев в търга ще могат да кандидатстват само лечебни заведения . На практика с това допълнение ще се блокират инвестиционни намерения от трети лица, които искат да вземат имота.

Община Пловдив продава паркинга до „Каспела”, наддаването започва от 565 хил. леваОбщинският съвет гледа редица продажби на имот на утрешната сесия