Проектът за сграда над археологията на Понеделник пазара отново влиза за обсъждане в Специализирания експертен съвет за недвижимо културно наследство към Министерството на културата. Причината е, че инвеститорът Димитър Георгиев е изпратил възражение след отхвърлянето му на заседанието на 1 септември 2022 г. Той е отправил молба за повторно разглеждане от СЕСОНКЦ, а към документацията е приложено писмо на главния архитект на Община Пловдив Димитър Ахрянов.

Заседанието на експертите е на 9 февруари, когато отново ще бъдат обсъдени детайли от проекта.

Инициативата за нов обществен и жилищен център над археологията до Понеделник пазара, който буксува от години,  бе върнат за преработване. Причината бе отказ от Специализирания експертен съвет за недвижимо културно наследство към Министерство на културата за одобрение на проекта за изменение на ПУП – план за регулация и застроване на квартала.

Припомняме, че в началото на септември миналата година проектът бе представен от автора арх. Стефан Добрев, арх. Румяна Пройкова както и археолога Жени Танкова. Те срещнаха съпротивата на СЕСОНКЦ, че исканото изменение на ПУП е законово. Затова при гласуването 8 ексеперти отхвърлиха проекта, а шестима се въздържаха. Най-сериозното несъответствие според специалитите от съвета бе височината и плътността на застрояването, а арх. Дарина Димитрова от Министерство на културата директно обвини проектанта, че заблуждава експертите при представянето на проекта. Археолозите членове на СЕСОНКЦ бяха по-позитивни и подкрепиха подхода на проектантите по отношение на експонацията на археологията.

"Остъкляването е най-щадящият вариант археологията да бъде експонирана и е предложено добро решение", каза проф. д-р Анелия Божкова от Националния археологически институт с музей към БАН.

Проектът така и остана спорен и накара мнозинството експерти да го отхвърлят.