Близо 2,4 млн. километра пробег  по-малко на годишна база ще изпълняват превозвачите по 29-те линии от градския транспорт на Пловдив след орязването на автобусите. На последната сесия общинските съветници гласуваха намаляването на броя на автобусите и курсовете по 16 от линиите.

Договорът с превозвачите по линиите  1, 4, 9, 10, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 44, 93, 99, 113 и 222 ще бъде коригиран, като те ще се движат по-нарядко.   Тези автобусни линии ще запазят диапазона си на предвижване в пиковите часове – от 6:30 до 9:30, както и 16:30 до 19:30, като ще се движат на 10-12 минути.Извън този интервал между 9:30 и 16:30 часа те ще са на 15 минути, а след 19:30 часа – на 20 минути.

От Община Пловдив отговориха пред TrafficNews, че  след последната актуализация общият брой автобуси, които ще се движат в град Пловдив е 228. Тази брой е достигнат след намаление от 21 автобуса.

 Макар броят на рейсовете, които излизат от транспортната схема да не е толкова голям, то сериозно се редуцира пробегът на автобусите. Освен изкараните рейсове, по-малко курсове ще правят и останалите превозни средства по този линии.

По този начин  пробегът е намален от приблизително 19 168 000 км на приблизително 16 734 000 км.

Все още не се знае как това ще се отрази на общинския бюджет и съответно компенсациите и субсидиите, които получават. Причината е, че те не получават в момента дотиране от държавата и Общината на изминат километър, а на база приход и разходи и съответно загуби за курсовете.

Въпреки това през следващите години този пробег ще играе основна роля  в заплащането на превозвачите. Това ще се случи при условието, че се въведе ел таксуване от Община Пловдив, а тя ще плаща на превозвачите единствено на база изминат километър. При последната актуализация на договорите тази сума е около 2 лева на километър.