Общинското звено „Организация и контрол на транспорта” ще  представи на кмета Здравко Димитров резултатите от технологичното проучване за надграждането на електронно-билетната система.  През последните три месеца  три автобуса по линия 12 са били оборудвани с тестова апаратура на няколко фирми.

За този период се е събирала информация относно поведението им в реална среда, както и наборът от функционалности, които поддържат с цел да бъдат ясно и точно дефинирани изискванията за надграждане на съществуващата електронно-билетна система.

В хода на работата сформираната комисия ще обследва и опита на въпросните фирми по внедряване на интелигентни решение за разплащане и анализ на градския транспорт в столична община и по-големите градове на страната.

Автобусите са били оборудвани с валидатори, камери, датчици и друга апаратура. Утре трябва да се предостави анализ, кои от тези решения са подходящи за градския транспорт в Пловдив.

Припомняме, че ел  билетната системата на градския транспорт  в Пловдив бе изключена през февруари, след като се разбра, че фирмата изпълнител по проекта „Индра” няма сертификат от НАП за продажба на билетни документи.