Три консултативни кабинета са открити в Медицински център за рехабилитация и спортна медицина (бившия Спортен диспансер) в Пловдив за възстановяване след прекаран коронавирус. Кметът Здравко Димитров днес посети центъра.

Кабинетите са по кардиология, пулмология,физиотерапия и рехабилитация. Освен това медицинският център дава възможност за консултации с невролог, психолог и диетолог за всички желаещи.

„Създадохме уникална програма, която е комплексна и мултидисциплинарна. При нея шест квалифицирани специалисти проследяват в динамика състоянието на преболедувалите от коронавирус, като се правят входящи и изходящи изследвания на пациентите“, обясни управителят на лечебното заведение д-р Влатко Глигоров.

По програмата се прави сравнение на параметрите на белия дроб, оксиметрия (измерване на пулс), както и на обмена на кислород – въглероден двуокис в началото и края на 10-дневния курс на рехабилитация.

„Приветствам програмата, защото все по-ясни ще стават пораженията от инфекцията. Ще помогнем на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина не само да реализира успешно идеята си, а и да я развие, защото със сигурност това ще подобри нивото на услугите, които той предлага общинското здравеопазване“, коментира кметът Здравко Димитров, след като се запозна с новооткритите кабинети.

Проблем пред пациентите засега е фактът, че програмата не се финансира от Министерството на здравеопазването. От лечебното заведение са подали молба към НЗОК за финансиране от фонд „Медицински дейности извън НЗОК“, но са получили мълчалив отказ. Ръководството на центъра обаче не се отказва и сега кандидатства за включване към по линия „амбулаторна процедура“ към клинична пътека за COVID рехабилитация.