Пловдивският общински инспекторат няма нищо общо със събираемостта на глоби и санкции, нито с определянето им. Наказателните постановления се изготвят в отдел „Административно наказателна дейност“ и се подписват от кмета на Община Пловдив или оторизиран от него зам.-кмет, заяви за TrafficNews директорът на Инспектората Асен Стефанов по повод изявление на зам.-кмета Величко родопски преди дни. 

"Ниският процент на събираемост на глоби и санкции, също е неприятен, мислихме, че с новия директор на Общинския инспекторат ще вдигнем това перо”, каза ковчежникът на Община Пловдив, във връзка с въпрос за приходите на Общината. 

"Не съм го чул лично. Надявам се да е цитиран неточно, защото не допускам точно г-н Родопски да не е наясно, че Пловдивският общински инспекторат няма нищо общо със събираемостта. Дори размера на санкциите не се определя в Инспектората. Наказателните постановления се изготвят в отдел „Административно наказателна дейност“ и се подписват от кмета на Община Пловдив или оторизиран от него зам.-кмет. ПОИ установява нарушения и съставя АУАН, в които само предлага размера на санкцията. Разполагате с такива обобщени данни за първите шест месеца на тази година, сравнени със същия период на 2021. Както и за сумите от такси за търговски и др.дейности, постъпили в общинската хазна в резултат от дейността на Инспектората. Въпросът за събираемостта уточнете с г-н Родопски" коментира Стефанов. 

По данни на Общинския инспекторат през първите шест месеца на година проверените обекти са 2979. Изготвените констативни протоколи с предписания - 738. Съставени са 166 акта за установени административни нарушения /АУАН/ с предложени санкции общо за почти сто хиляди лева. Внесените в Община Пловдив такси /за разрешения за тротоарно право, удължено работно време, удостоверения за категоризация/ в резултат от проверки на Инспектората са общо над 162 000 лева. Предложените санкции за първото шестмесечие на 2022 г. са около 100 000 лв. За сравнение през същия период на 2021 г. са 86 400 лв. Т.е имаме повишение с 15%. От такси и разрешения увеличението е близо 300%.