Нова проверка на РЗИ в подстанция "Прослав" на Гребната база е установила високи нива на шум, надвишаващи допустимите стойности. Замерването е извършено на 20 април 2023 година, след постъпили жалби от живеещите в района. Проверките са направени в техните жилища в присъствието на представител на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД.

Това е второ идентично заключение на експертите от РЗИ за високи нива на шум от въпросната подстанция и гражданите живеещи в съседство с основание питат кой и кога ще предприеме някакви ефективни действия. 

Въпросите на граждани към институциите са:

- докога ще продължава този 24-часов тормоз от държавата (подстанцията е държавна собственост)

- ще бъде ли глобен някой за това поредно документирано нарушение

- кое конкретно лице ще поеме вина за влошаването качество на живот на десетките граждани в района на подстанцията, въпреки оплакванията ни и жалбите ни

- какви действия ще бъдат предприети и в какъв срок

- при констатирано нарушение не трябва ли незабавно да бъде спряно/запечатано съоръжението до въвеждането му в норма.

"Шумът влияе негативно на здравето на живущите в района - 24ч - седем дни в седмицата. И така от месеци. Напомняме, че много от жилищата в района са построени преди подстанцията. Проблемът започва през 2022г., когато усилват мощностите и се задълбочава през 2023г, когато сменят трансформатирите" коментират хората от жилищния комплекс, който се намира в непосредствена близост до подстанцията. 

Преобразувателната подстанция "Прослав" е открита преди 12 години, като в началото е работела с малка част от капацитета си и шумът е бил слаб. Впоследствие обаче трансформаторите са подменени с по-мощни, за да могат да обслужват нарасналото потребление на ток в района. Това обаче е довело до многократно нарастване на шумовото замърсяване, а според живеещите в съседство, вероятно е на електромагнитно лъчение.

В края на януари 2023г. са монтирани нови трансформатори, което допълнително е увеличило шума и ЕМП и хората, чиито домове са близо до подстанцията са категорични, че нормалният живот там вече е невъзможен. 

През последните няколко години в РЗИ и в EVN има входирани няколко жалби, заради изключително високите нива на шум. "За съжаление резултат няма. Идваха няколко проверки, правиха замервания на нивата на шума. Първите показаха , че всички норми са превишени. След това се направиха нови, според които се оказа, че няма нарушение. Правиха замервания в дома на баба ми, като я накараха да затвори плътно прозорците, а освен това няколко пъти сприраха и пускаха подстанцията" разказва Валентин Станев. Пловдивчанинът се връща в родния си град, след като 30 години е живял и работил в Израел и определя случващото се като геноцид. "Вечер не може да се спи заради силния шум, хората тук непрекъснато са с главоболие, просто става невъзможно за живот" коментира той. 

Според хора от райони подстанцията произвежда т.нар. "проникващ" шум, който е съпроводен със специфични вибрации и е изключително вреден. 

Въпреки заключенията на експертите , все още нито една институция не се е ангажирала с решаването на проблема.