Комисия от Община Стамболийски извърши проверка на място в местността "Елака" в обект "Рибарник" - развъдник на риба в УПИ 016032-рибовъдство по КВС на село Йоаким Груево. Комисията е назначена още на 31.12.2021 година, като преди проверката на място започна обстойна проверка на документите на обекта, която продължава и в момента. В комисията участваха зам.-кметът Теодора Денева, гл. арх. Михаела Йончева-Райчинова, директор дирекция "ТСУ" инж. Костадин Аврамов, екологът Стоянка Михайлова и гл. специалист "Контрол на строителството" Николай Доганов.

Констатирано е, че теренът е необезопасен и това създава реална опасност за свличане на земни маси, включително и на дигата. Мястото не е оградено и има опасност от падане на хора и животни във водното огледало. Има изместване на СМР, като са пропуснати 7-8 декара от строителното разрешение, а същите са работени в съседен имот на същото лице. Ще бъде назначено геодезическо заснемане, за да се установи с точност нарушението. Не на последно място няма създадена организация за почистване на тежката техника, която пренася огромни количества кал и пръст на главния път и това е сериозна предпоставка за ПТП-та.

Това бе констатирано преди няколко дни лично и от кмета на общината Георги Мараджиев, който разпореди на собственика на рибарника да вземе мерки по почистването на пътя. „След днешната проверка ще бъде издадено предписание за възстановяване на имота, в който има навлизане и връщане на СМР в границите на имота, за който има издадено строително разрешение. Разрешението за строеж е влязло в сила и не може да бъде отменено. Има издаден протокол за откриване на строителна линия. Това, което може да се направи, е да се спре строителството във връзка с констатирани нарушения и строителни дейности в отклонение от одобрения инвестиционен проект.

За всички констатирани нарушения ще бъдат сигнализирани компетентните органи. Всичко възможно ще направя до няколко месеца този обект да бъде спрян“, коментира кметът Мараджиев.