Замразеният ремонт на Околовръстното на Пловдив ще се възобнови до няколко месеца, съобщиха от АПИ за TrafficNews. През миналата година бяха обновени поетапно общо 8 км от Околовръстния път между кръстовищата с Коматевско шосе и с Асеновградско шосе. Реконструкцията обаче спря с мотива, че трябва да се направи препроектиране, но след това се оказа, че няма осигурено финансиране за следващия етап.

От Агенцията заявиха, че  се предвижда се след края на зимата да продължи поетапният ремонт на Околовръстния на следващите 6 км в участъка между кръстовищата на Пазарджишко шосе и с Коматевско шосе.

Ангел Стоев: Пари за Околовръстното на Пловдив няма, макар да текат финални процедуриВсичко зависи от актуализацията на бюджета, безсилни сме на областно ниво, категоричен е Стоев

Друг от чаканите проекти от изключителна важност за Пловдив е Югоизточния обход, който на практика бе замразен през последната година. В началото 2021 година АПИ пусна обществена поръчка за новия лъч на Околовръстното шосе. Все още ценовите предложения на фирмите не са отворени, като под въпрос е цялата процедура.  Според АПИ обаче такава опасност няма.

„Процедурата е на етап отворени технически оферти. Подадените оферти са 7 и комисията продължава работата си.  Обектът е предложен и подлежи на одобрение за изпълнение в инвестиционната програма на АПИ през 2022 г.”, пишат от Агенцията за проекта за 42 млн. лева.

Нетолкова обнадеждаваща  обаче е ситуацията с дългоочакваното разширение на шосето, като само договорите за проектиране са за над 3 млн. лева.

Има ли пари за новия лъч на Околовръстното на Пловдив? Тотев иска отговор от регионалния министърТрябва да се изготви и нов парцеларен план на кръстовището на село Ягодовo

Още през 2020 година бяха подписани два от трите договора за проектиране, които засягат пътен възел Царацово и пътят до Пазарджишко шосе.

В ход е изпълнението на договорите за проектиране по двете обособени позиции. Като част от процеса на разработване и приемане на проектите, в АПИ са представени проектни документации за първи междинен етап, който включва извършване на геодезически дейности, инженерно-геоложки проучвания, хидроложко обследване и хидравлични изчисления, оптимизиране на пътните възли, идейни проекти за нови съоръжения и проектиране на ремонтно-възстановителни работи по съществуващите съоръжения, предложения за изграждане на локални платна.

Тепърва обаче предстои проектите за първи междинен етап да бъдат разгледани и приети от Експертен технико-икономически съвет към АПИ, след което ще бъде проведена екологична процедура във връзка с изменението на инвестиционното намерение.

След  произнасяне на Министерството на околната среда и водите, ще може да се продължи с доразработване на техническите проекти и разработване на пилотни варианти (предварителни) на проектите на ПУП-ПП. Предвижда се това да стане през  2023 г. След приемането им от страна на АПИ (трети междинен етап), ще може да се пристъпи към провеждане на необходимите процедури за одобряване на парцеларните планове от компетентния орган МРРБ, което се очаква през 2024 г. С други думи едва ли преди тази година може да се започна каквато и да дейности по разширяването на пътя.

Още по-назад е проектирането на основната част от шосето – от Пазарджишко до Асеновградско шосе. Там комисията дълго време не избираше изпълнител, а след това имаше и жалби в КЗК. От АПИ все пак обявиха, че  предстои подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка с класирания на първо място участник.

АПИ сътвори абсурдна бъркотия с проектиране на удвояването на Околовръстното на ПловдивНово и старо ръководство се цакат с избори на изпълнител за важния проект, КЗК решава спорове