Стартът на следващите етапи на Околовръстното на Пловдив - от кръстовището на квартал Коматево и село Първенец до Пещерско шосе, а след това и до Пазарджишко шосе, остава отложен във времето. Процедурите по съгласуване на техническото задание са почти на финала, но проблемът с финализирането на обекта е липсата на средства. Това потвърди за TrafficNews областният управител на Пловдив Ангел Стоев. 

"Текат последни процедури по съгласуване с института по мостове и пътища. Тяхното становище е много важно, а и това е последният етап от съгласуването. След като приключват процедурите, трябва да се пристъпи към ремонта, разбира се обаче при наличието на пари, защото се оказа, че има сключени предварително договори, но парите ги няма. Така че всичко зависи от актуализацията на бюджета и съответно дали АПИ ще може да се разплаща с изпълнителите. Това е проблем, който на областно ниво не можем да решим", посочи Стоев. 

Такъв бе и отговорът на Агенция „Пътна инфраструктура“. Преди дни те отговориха на TrafficNews, че ремонтът ще стартира, когато има финансиране. Междувременно тече актуализация на сегашното задание във връзка с проблемите с безопасността на движението по пътя, който вече взе жертви.

Губернаторът подчерта, че на този етап е рано да се говори за проекта за удвояване на Околовръстното. 

"Глобалното решение е за удвояване на трасето, за да стане като в София, но това е друг проект, за който са необходими много средства. По него се работи отделно", уточни Стоев. 

Припомняме, че от АПИ проведоха обществена поръчка за изработване на технически проект за удвояването на ключовото трасе, което трябва да извади тежкотоварния трафик от Пловдив, както и да регулира наплива от автомобили към индустриалните зони и от близките населени места.

Поръчката е разделена на три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Път III-805 /Път I-8 Пазарджик – Пловдив/ п. в. Царацово – Съединение от км 0+000 до км 1+460 и участък за привързване към съществуващия път и път II-86 от км 0+000 до км 0+640.; Обособена позиция № 2: Път III-805 /Път I-8 Пазарджик – Пловдив/ п. в. Царацово – Съединение от км 1+460 до км 4+120. и Обособена позиция № 3: Път II-86 /път I-8 Пазарджик – Пловдив/ – Асеновград – Смолян от км 0+640 до км 14+600“. 

За първите две позиции са сключени договори с класираните на първо място участници и е възложено изработването на проектната документация. Към момента решението за класиране по обособена позиция 3 от 19 май 2021 г. се обжалва. След произнасяне на компетентните институции Агенция „Пътна инфраструктура“ ще предприеме необходимите действия.